Home


De vereniging voor Westpoort ondernemers

De vereniging is opgericht door Westpoort ondernemers met als platform ‘Samen Sterker’ en vertegenwoordigt Westpoort bedrijven en hun werknemers.

De kern van Samen Sterker

Elkaar leren kennen, het delen van ervaringen, een beroep doen op elkaars expertise en elkaar ondersteunen waar opportuun, vormen de kern en zijn de echte ‘voordelen’ van het lidmaatschap.

Het overlegorgaan

De vereniging is een overlegorgaan waarin directeuren/ceo’s/professionals/vestigingsmanagers hun stem kunnen laten horen t.a.v.:

 • de strategie van de vereniging
 • plannen voor verbetering en vernieuwing
 • dienstenpakket voor leden zoals bulk inkoop
 • voorzieningen voor onze Westpoort medewerkers zoals lokaal openbaar vervoer
 • belangenbehartiging richting de overheid en andere instellingen
 • de economische bron ‘Westpoort als Werkstad” en regio ‘vrijhaven’
 • de Amsterdam Economic Board met als doelstelling in de top 5 van Europa te komen.

Het netwerk

Directeuren delen kennis en ervaring en vormen samen een invloedrijk netwerk. Het netwerk wordt verder versterkt door een veelvoud van contacten, deels op bestuursniveau, met andere organisaties waaronder MKB en VNO-NCW.

OV Westpoort Recent overleg moment met onze Burgemeester, Wethouders en Amsterdam business partners

De lobby

De vereniging behartigt belangen van de Westpoort ondernemers en hun werknemers bij de overheid, politiek, politie, kennisinstellingen en ondernemersorganisaties. En ja, waar nodig, laten we ons ‘namens de leden’ nadrukkelijk horen in Amsterdam, Haarlem en Den Haag.

De serviceverlener. De vereniging biedt diensten aan zoals:

 • advies t.a.v. individuele vraagstukken
 • belangenbehartiging
 • collectieve inkoop van bemanning, beveiliging, energie, leasing, telecom & verzekering
 • databank van onderzoek en publicaties
 • de nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen en vorderingen

De ontmoetingsplaats

Leden hebben toegang tot het bureau/secretariaat, de ALV en de vele ledenbijeenkomsten die jaarlijks gehouden worden. Het bureau is:

 • gevestigd in het Einstein-gebouw op de Kabelweg 21 in Amsterdam
 • open op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

Het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Ondernemersvereniging Westpoort heeft veel te bieden. Het geeft toegang tot de Westpoort ondernemerswereld en de uitdaging om Westpoort (mede) vorm te geven.