Augustus ledenborrel: Puzzel

Het toekomstige Haven-Stad waar de komende decennia wonen en werken worden gemengd, wordt uitgesloten van plaatsing. Tegelijk moet er in de Sloterdijken ruimte gereserveerd blijven voor overloop van bedrijven uit het Haven-Stad in wording, die opteren voor verplaatsing. Dan zijn…

Read More
Windzoekgebieden

Augustus ledenborrel: Windzoekgebieden

De stand van zaken wordt door de Gemeente bijgehouden op de online kaart met windzoekgebieden. In de groene gebieden wordt plaatsing mogelijk geacht. In de gele gebieden wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige plaatsing. In de rode gebieden ziet men…

Read More
12 voetbalvelden

Augustus ledenborrel: 12 voetbalvelden

In 2030 wil de gemeente de helft van alle geschikte daken hebben benut voor zonnepanelen. In 2050 moeten alle geschikte daken daadwerkelijk van panelen zijn voorzien. Maar dat komt maar gedeeltelijk tegemoet aan de behoefte. Voor capaciteit op de daken…

Read More

Augustus ledenborrel: Proces RES: Zoekgebieden schone energie Amsterdam

Ons collectieve klimaatbewustzijn lijkt hard te zijn gegroeid de afgelopen maanden. Het IPCC Climate Change Report 2021 droeg daar stevig aan bij. En een alarmerend effect ging uit van een reeks van ongekende klimaatcatastrofes. Dicht bij huis wordt de noodzaak om in…

Read More
Gemeente

Augustus ledenborrel: Gemeente: Iedereen moet meeverdienen aan Energietransitie

Juliane Kürschner, die sprak op de ledenborrel, is stedelijk verantwoordelijk voor het zoekproces naar plekken voor opwekking van alternatieve energie in Amsterdam. De stad koestert hoge ambities, gaf zij aan, maar wil vooral dat iedereen er financieel van kan meeprofiteren….

Read More

Augustus ledenborrel: Natuurgebied de Bretten

Natuurgebied De Bretten De Bretten? Dat is de meest wilde en rijke ecologische zone van Amsterdam. Dat onthulde Heidi Leenaarts van het Stadsdeel Nieuw West op de Westpoort ledenborrel. Zij maakt deel uit van het LaBGreen De Bretten programmateam, dat…

Read More

Augustus ledenborrel: Circulaire economie: Grote sprongen voorwaarts

De slotbijdrage op de ledenborrel was voor Cor Gerritsen. Cor is bestuurslid van OV Westpoort en Manager Key Accounts bij Renewi, een toonaangevend waste-to-product bedrijf. Daarnaast is Cor voorzitter van de ZeroWaste!foundation, een non-profit organisatie die kennis en experts inzet…

Read More

Augustus ledenborrel: Foto impressie

Voor de eerste informele fysieke ledenborrel in lange tijd kwamen leden van OV Westpoort bijeen in het sfeervolle Wissenkerke Café & Restaurant in Sloterdijk Centrum. Dat voelde als vanouds als een verenigingssociëteit.    

Read More

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Het gezamenlijke georganiseerde bedrijfsleven heeft, met inbreng van de Ondernemers Vereniging Westpoort een manifest opgesteld dat binnenkort aan de Amsterdamse partijen wordt gepresenteerd. Wij zullen u daarover berichten. Intussen werken de politieke partijen hard…

Read More

Nieuws van de Tafel Arbeidsmarkt

Masterplan Nieuw West Vertegenwoordigers van een tiental Westpoort bedrijven kwam in augustus op uitnodiging van voorzitter Marcel La Rose bijeen voor een lunch met wethouder Rutger Groot Wassink en stadsdeelvoorzitter Emre Unver. Onderwerp van gesprek was de stevige boost die…

Read More