Veiligheid

Nieuws van de Tafel Veiligheid

Extra inzet gemeente en rijksoverheid voor aanpak ondermijning Westpoort Op 30 juni jongstleden organiseerde de Veiligheidstafel van de Ondernemersvereniging Westpoort een bijeenkomst over ondermijning naar aanleiding van het net verschenen onderzoek ‘Van Verhalen naar Verbalen’ over de aanpak van ondermijnende…

Read More
Zero Waste

Nieuws van de Tafel Duurzaamheid

ZERO WASTE FOUNDATION DUURZAAMHEIDSSCAN VOOR LEDEN OV WESTPOORT Het bestuur van de Ondernemersvereniging Westpoort is van mening dat de inspanningen rond verduurzaming van het Westpoort bedrijvenpark geïntensiveerd moeten worden. Door onze Tafel Duurzaamheid is in samenwerking met de Zero Waste…

Read More
Algemene ledenvergadering

25 november 2021: Extra Algemene Ledenvergadering OV Westpoort

In verband met de tussentijdse invulling van twee vacatures in het Westpoort bestuur zal het eerste gedeelte van onze netwerkbijeenkomst op donderdag 25 november aanstaande het karakter hebben van een korte ingelaste Algemene Ledenvergadering. Michiel Geuzinge, secretaris in het Westpoortbestuur…

Read More
Ontwikkelingen Westpoort

25 november 2021: Westpoort netwerkbijeenkomst

Thema:  “Actuele ontwikkelingen in Westpoort” Op deze laatste netwerkmeeting van het jaar geeft het bestuur u een update van de stand van zaken met betrekking tot de actuele ontwikkelingen in ons bedrijvenpark. Het bestuur wisselt graag met u van gedachten…

Read More

Krapte op de Arbeidsmarkt

Verslag van de Westpoort netwerkbijeenkomst van 28 oktober 2021 Op deze netwerkbijeenkomst van de Westpoort ondernemers kwamen ondernemers, vertegenwoordigers van de overheid en maatschappelijke organisaties bij elkaar om de oplopende krapte op de arbeidsmarkt te bespreken. Inleidingen werden verzorgd door…

Read More

Augustus ledenborrel: Puzzel

Het toekomstige Haven-Stad waar de komende decennia wonen en werken worden gemengd, wordt uitgesloten van plaatsing. Tegelijk moet er in de Sloterdijken ruimte gereserveerd blijven voor overloop van bedrijven uit het Haven-Stad in wording, die opteren voor verplaatsing. Dan zijn…

Read More
Windzoekgebieden

Augustus ledenborrel: Windzoekgebieden

De stand van zaken wordt door de Gemeente bijgehouden op de online kaart met windzoekgebieden. In de groene gebieden wordt plaatsing mogelijk geacht. In de gele gebieden wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige plaatsing. In de rode gebieden ziet men…

Read More
12 voetbalvelden

Augustus ledenborrel: 12 voetbalvelden

In 2030 wil de gemeente de helft van alle geschikte daken hebben benut voor zonnepanelen. In 2050 moeten alle geschikte daken daadwerkelijk van panelen zijn voorzien. Maar dat komt maar gedeeltelijk tegemoet aan de behoefte. Voor capaciteit op de daken…

Read More

Augustus ledenborrel: Proces RES: Zoekgebieden schone energie Amsterdam

Ons collectieve klimaatbewustzijn lijkt hard te zijn gegroeid de afgelopen maanden. Het IPCC Climate Change Report 2021 droeg daar stevig aan bij. En een alarmerend effect ging uit van een reeks van ongekende klimaatcatastrofes. Dicht bij huis wordt de noodzaak om in…

Read More
Gemeente

Augustus ledenborrel: Gemeente: Iedereen moet meeverdienen aan Energietransitie

Juliane Kürschner, die sprak op de ledenborrel, is stedelijk verantwoordelijk voor het zoekproces naar plekken voor opwekking van alternatieve energie in Amsterdam. De stad koestert hoge ambities, gaf zij aan, maar wil vooral dat iedereen er financieel van kan meeprofiteren….

Read More