Uitnodiging Webinar OV Westpoort: DE KRACHT VAN REGIONALE ECONOMISCHE DIVERSITEIT

Datum: 19 januari 2021
Tijd: 16.30 – 18.00 uur
Platform: Cisco Webex Video Conferencingsubscriber

Datum: 11 januari 2021

Beste vrienden,

Onze Amsterdamse regio staat aan de vooravond van grote economische veranderingen. De verhoudingen tussen de economische sectoren wijzigen ingrijpend. “Wat voor stad willen wij zijn?” Dat is de fundamentele vraag waar wij voor staan. Ook voor ons Westpoort bedrijvenpark is elke scenariokeuze relevant, vanwege de ontwikkeling van Haven-Stad als toekomstig woon/werkgebied; de opkomende duurzaamheids- en circulaire economie; de toekomst van de Haven en de haven gerelateerde activiteiten. Over de keuzen die een regio heeft als optelsom van ontelbare individuele beslissingen, en het complexe proces van op grote datasets gefundeerde besluitvorming spreekt:

Prof. Pierre-Alexandre Balland van de Universiteit van Utrecht 

Prof. Balland’s specialisme is Economische Geografie. Hij analyseert en adviseert beleidsmakers en bedrijven bij hun investeringskeuzen en besluitvormingsprocessen en de wijze waarop die van invloed zijn op de economische kracht van regio’s. Balland is eerder verbonden geweest aan het MIT (Massachusetts) en UCLA (California). Aansluitend aan deze presentatie volgt een reflectie vanuit de actuele praktijk van de Metropool Regio Amsterdam door: 

Drs. Emiel Reiding, directeur van de Metropool Regio Amsterdam 

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het regionale samenwerkingsverband waarin de stad Amsterdam, de 31 omringende gemeenten en de Provincies Noord-Holland en Flevoland gezamenlijk de kwaliteit van de regio vormgeven. De prioriteiten: Het aanjagen van de regionale economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het optimaal tegemoetkomen aan de woonbehoefte.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Aanmelden kan via onderstaande link:

Inschrijven webinar

U ontvangt bij aanmelding een deelnamelink voor het Cisco Webex Platform.

Met hartelijke groet,

Marcel La Rose
Vicevoorzitter OV Westpoort
larose@westpoortondernemers.nl