OV Westpoort Nieuwsbrief 1 Juli 2020

Beste lezer,

Met verhoogde frequentie brengt de OV Westpoort voor haar leden en relaties de komende tijd haar Nieuwsbrief uit. Met lokaal nieuws en actualiteiten. Over veiligheid, beheer, verblijfskwaliteit en de waarde van een stevig ondernemersnetwerk. Over de toekomst van Westpoort. De transformatie naar HavenStad. En met nieuws over de bedrijven zelf. Want er gebeurt veel in Westpoort. Wilt u nieuws delen met uw medeleden? Wij horen dat graag! Neem voor de mogelijkheden contact op met Marcel La Rose: larose@westpoortondernemers.nl


In deze Nieuwsbrief:

• Webinar “Leren van de Toekomst”: Lezing Dr. Patrick van der Duin Dinsdag 7 juli aanstaande van 17.00 tot 19.00 uur (inschrijving geopend)

• Samenwerken aan Sloterdijk 2
   - Verslag van het Westpoort Webinar gehouden op 15 juni 2020
   - Presentatie Ton de Joode, Projectleider Sloterdijk 2 Zuid
   - Presentatie Martijn Bakker, Lingotto

• Vooraankondiging Webinar Sloterdijk Centrum 21 juli aanstaande
   - Presentatie van Roel Kupers, Gemeentelijk Projectleider


Samenvatting van De stip op onze horizon in 2028

Webinar Leren van de Toekomst 7 juli

Ov Westpoort Webinar - Dinsdag 7 juli om 17.00 uur Lezing Dr. Patrick van der Duin Aanmelden via secretariaat@westpoortondernemers.nl Gastspreker Dr. Van der Duin is toekomstonderzoeker, tevens directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek een publiek-privaat gefinancierde denktank die zich richt op het snijvlak van technologie en maatschappij. Aan hem is gevraagd ons enige houvast te geven in een uitzonderlijke …

Meer lezen.


Samenwerken aan Sloterdijk 2

Samenwerken aan Sloterdijk 2

Verslag OV Westpoort Webinar, 15 juni 2020door: Merwin Feitsma Westpoort zal ingrijpend veranderen. Waar Havenstad vooral meer woningen zal creëren, schept de Herontwikkeling Sloterdijk 2 vooral meer bedrijfsruimte. Beide projecten kwamen aan bod in de webinar van 15 juni jl., die door de Vastgoedtafel van OV Westpoort werd georganiseerd. Belangrijkste les voor ondernemers: verenig je en ga met elkaar en …

Meer lezen.


Webinar Herontwikkeling van Sloterdijk 2 Zuid 15 Juni

Herontwikkeling van Sloterdijk 2

Sloterdijk 2 Zuid zal aanzienlijk gemoderniseerd en verdicht worden. Waar er nu 600 arbeidsplaatsen in dit werkgebied geteld worden, zullen dat in het eindbeeld wel 12.000 kunnen zijn. Deze enorme verdichting maakt van Sloterdijk 2 een waardevolle pilot, met grote betekenis voor de economische toekomst van de stad. Aldus Ton de Joode, Gemeentelijk Projectleider voor Sloterdijk 2. Dit werkgebied grenst …

Meer lezen.


Ambitie en organisatie

Publiek/private lessen uit Merwede

Terwijl Amsterdam de eerste concrete stappen zet voor grootschalige herontwikkeling van de Sloterdijken, is ook Utrecht vergevorderd met de transformatie van de oude binnenstedelijke industriewijk Merwede. Lingotto is actief betrokken bij die ontwikkeling. Aan Lingotto-partner Martijn Bakker vroegen wij wat er voor HavenStad te leren valt van de publiek/private aanpak waar in Utrecht voor gekozen is. Volgens Bakker wordt in …

Meer lezen.


Oproep aan de Amsterdamse politiek

Webinar over Sloterdijk Centrum

 

21 juli 2020 van 17.00 tot 19.00 uur
Presentatie Roel Kupers
Gemeentelijk Projectleider
Aanmelden via secretariaat@westpoortondernemers.nl

Het gaat erg hard met de herontwikkeling van Sloterdijk Centrum. Op verschillende plekken wordt er koortsachtig gebouwd aan woonappartementen. Tegelijk moeten er nog een aantal zaken formeel geregeld worden. Zo worden vanaf 30 juni door de Gemeente Amsterdam twee planologische documenten ter visie gelegd. Te weten: Het Plan Openbare Ruimte en het Beeldkwaliteitsplan.

Op uitnodiging van de OV Westpoort zal Projectleider Roel Kupers op 21 juli aanstaande van 17.00 tot 19.00 uur een toelichting op deze documenten geven en vragen beantwoorden. De inspraakprocedure voor beide documenten duurt tot medio augustus 2020. De exacte einddatum wordt nog nader bekend gemaakt.

 

Meer lezen.


Lidmaatschap

De Ondernemersvereniging Westpoort behartigt met succes de gemeenschappelijke belangen van het Westpoort bedrijfsleven c.q. van de ondernemers en hun werknemers die hier dagelijks actief zijn.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Lidmaatschap