OV Westpoort Nieuwsbrief 6 Mei 2020

Beste reader reader,

Met verhoogde frequentie brengt de OV Westpoort voor haar leden en relaties de komende tijd haar Nieuwsbrief uit. Met lokaal nieuws en actualiteiten. Over veiligheid, beheer, verblijfskwaliteit en de waarde van een stevig ondernemersnetwerk. Over de toekomst van Westpoort. De transformatie naar HavenStad. En met nieuws over de bedrijven zelf. Want er gebeurt veel in Westpoort. Wilt u nieuws delen met uw medeleden? Wij horen dat graag! Neem voor de mogelijkheden contact op met Marcel La Rose: larose@westpoortondernemers.nl


In deze Nieuwsbrief

• Een woord van de Voorzitter

• Onze vernieuwde Nieuwsbrief

• Grand Café Hermes: Gelukkig met Sloterdijk en wat brengt HavenStad?

• OV Westpoort ten aanzien van de transformatie naar HavenStad

• Brief van het G.A.B. aan het Gemeentebestuur

• Nieuws van de Veiligheidstafel Westpoort

• Ideeën in Westergasfabriek voor de 1,5 meter samenleving?


Een woord van de voorzitter

Onze vereniging is opgericht door Westpoort ondernemers met als platform ‘Samen Sterker’
en vertegenwoordigt de Westpoort bedrijven en hun werknemers met inzet van belangenbehartiging en het onderhouden van waardevolle contacten met de Overheid. Echter de ‘kern’ van Samen Sterker is terecht waardevol en kan als volgt worden samengevat: Elkaar leren kennen, het delen van ervaringen, een beroep doen op elkaars expertise en elkaar ondersteunen waar opportuun. Dit zijn dan ook de echte ‘voordelen’ van het lidmaatschap c.q. het samen verbinden en versterken van elkaar; vooral nu velen van ons gedurende een lange coronaperiode het echt, echt moeilijk gaan hebben.

De vrees voor het coronavirus is alom aanwezig. De impact van deze onverwachte epidemie is zeer groot; zowel thuis als zakelijk en zal ons dagelijks leven voorlopig flink beïnvloeden. Het stelt hoge eisen aan persoonlijke discipline (1,5 meter van elkaar) en aan ons improvisatievermogen om de boel draaiend te houden. Van belang dat we de maatregelen van de overheid zeer serieus nemen omdat het om onze gezondheid gaat waar wij zuinig op behoren te zijn. Het biedt daarnaast de gelegenheid elkaar te steunen om onze bedrijven en economie draaiende te houden en er samen sterker uit te komen.

In de tussentijd zijn er geen gezellige leden bijeenkomsten en worden de leden events met aandacht voor o.a. duurzaamheid, Horeca, jongeren-tafel, HR-management, transformatie, vastgoed en veiligheid door velen gemist. Goede nieuws is dat we vooral de leden events grotendeels operationeel hebben gekregen met inzet van samenwerkingsapps die leden onderling verbinden c.q. in teams de mogelijkheid bieden met elkaar te overleggen en samen op te trekken. Ook stuurt de vereniging nu bijna wekelijks nieuwsbrieven uit met o.a. Corona overheidsinformatie en andere zaken van belang voor onze leden. Daarnaast gaan we van start met leuke/interessante berichten van onze leden; berichten die aangeven hoe een lid de huidige omstandigheden ziet en wat zijn plannen zijn voor de toekomst. Hierbij dus een uitnodiging wat van je te laten horen, liefst versterkt met een leuke foto van je bedrijf/dienst/product/team.
Geen idee hoelang deze coronacrisis nog duurt maar zou bijzonder fijn zijn elkaar nog dit seizoen weer te zien en spreken. Veel sterkte en voorspoed in deze bijzondere tijd.


Blijf gezond en met hartelijke groet,
Philip


Onze vernieuwde Nieuwsbrief

Beste leden en relaties, met genoegen bieden wij u het eerste exemplaar van onze vernieuwde Westpoort Nieuwsbrief aan. Maar ook met gemengde gevoelens. De samenleving gaat door een diepe crisis. Met grote gevolgen die wij nog niet kunnen overzien. Immers, niemand van ons heeft ooit zoiets meegemaakt. Ons staat na de crisis een nieuwe economische realiteit te wachten; één waar wij nog niet eens een naam voor hebben, zoals oud-topbankier Herman Wijffels ons voorhoudt. Wat wij nu wél zeker weten: communicatie is tijdens en na de crisis de sleutel tot verbetering en succes. Door uitwisseling van kennis en ervaringen. En door intensieve dialoog.
De gezamenlijke brief welke het platform van Amsterdamse ondernemersverenigingen (GBA) aan het Gemeentebestuur heeft gestuurd over de aanpak van de crisis, is hier een voorbeeld van. Daarover meer in deze nieuwsbrief.

Er is gelukkig ook reden tot optimisme. Want met verandering komen ook nieuwe kansen. Wij zien veel van onze leden hun rug rechten, vastbesloten om er sterker en beter uit te komen. Onze ondernemersrol zal een cruciale zijn in het uitvinden van de nieuwe Amsterdamse economie na de crisis, zoals dat eerder is gebeurd. Zie bijvoorbeeld het boeiende ondernemersverhaal van Petra en Peter Hermes, de eigenaren van het fameuze Grand Café Hermes bij het Station Sloterdijk. Zij lijden net als alle collega’s onder de crisis. Maar dat weerhoudt hun er niet van om intensief met de toekomst van hun bedrijf en hun omgeving bezig te zijn.

In het nieuwe Amsterdam zal ook de toekomstige vormgeving van onze stad hoog op de agenda staan. Na de crisis zelfs urgenter dan ooit, met de eisen van het milieu, meer duurzame woningen en excellente werkgebieden. En met grote aandacht voor circulariteit. Bijvoorbeeld zal dat gebeuren door de transformatie van Westpoort in HavenStad. Tijdens de crisis gaan het nadenken en de besluitvorming over HavenStad gewoon door, en het bestuur van Ondernemers Vereniging Westpoort is daar natuurlijk nauw bij betrokken.

In deze nieuwsbrief kunt u ons bestuurlijke standpunt met betrekking tot HavenStad lezen. In de volgende edities veel meer info over HavenStad.

Hartelijke groet, Marcel La Rose
Vicevoorzitter OV WestpoortGelukkig met Sloterdijk. Wat brengt HavenStad?

Gelukkig met Sloterdijk. Wat brengt HavenStad?

Het zou met dit voorjaarszonnetje erg druk moeten zijn op het terras van Grand Café Hermes bij het Station Sloterdijk. Maar de deuren zijn onverbiddelijk dicht vanwege de lockdown. Binnen wordt er wel hard gewerkt. De picknick tafels worden opnieuw gelakt. En er wordt uitgesteld onderhoud gepleegd aan de keuken. Peter en Petra Hermes berusten zich maar in de situatie, …

Meer lezen.


Brief van het Georganiseerde Bedrijfsleven Amsterdam aan het Gemeentebestuur

Het Georganiseerde Bedrijfsleven van Amsterdam (GBA) heeft per brief aan B&W van Amsterdam haar zorgen geuit over de ernstige situatie in met name de horeca en het toerisme. Niet dat daar misverstand over is. Het Amsterdamse Gemeentebestuur doet wat zij kan onder de gegeven omstandigheden. Maar het bedrijfsleven doet suggesties om nog gerichter de middelen in te zetten voor spoedig herstel als de tijd daar is. Immers, horeca en toerisme zijn zeer belangrijke pijlers onder de Amsterdamse economie en werkgelegenheid geworden, maar ook erg kwetsbaar voor het soort crises waarin wij nu verkeren.

Lees hier de brief Amsterdams Bedrijfsleven aan het Gemeentebestuur van Amsterdam.


Het standpunt van de OV Westpoort ten aanzien van de transformatie naar HavenStad

Het standpunt van de OV Westpoort ten aanzien van de transformatie naar HavenStad

Westpoort verandert de komende jaren in hoog tempo. Met HavenStad worden de Westpoortgebieden binnen de Ring A10 omgezet tot een duurzame en productieve stadswijk in hoge dichtheid. Met deze transformatie wordt het Amsterdam van de toekomst, met al haar eisen ten aanzien van bereikbaarheid, duurzaamheid, hoogwaardige woon-, werk- en productie milieu concreet vorm gegeven.De Ondernemers Vereniging Westpoort heeft na een …

Meer lezen.


Nieuws van de Veiligheidstafel Westpoort

Nieuws van de Veiligheidstafel Westpoort

De Veiligheidstafel van de OV Westpoort komt regelmatig bijeen om de veiligheidssituatie van ons gebied te bespreken. Hierbij worden ervaringen ingebracht, onderling vergeleken en uitgewisseld met autoriteiten als de Politie en de Brandweer. Ook worden concrete suggesties gedaan voor maatregelen. Ook u kunt deelnemen aan dit overleg onder auspiciën van de OV Westpoort. Neem hiervoor gerust contact met mij op. …

Meer lezen.


Ideeën in Westergas fabriek voor de 1,5 meter samenleving?

Ideeën in Westergas fabriek voor de 1,5 meter samenleving?

“Wat blijft er over van ons gezellige Nederland”, vragen wij ons dezer dagen massaal af. Want het wordt steeds duidelijker dat de 1,5 meter maatregel er niet voor even zal zijn, helaas. Immers, de wetenschappers zijn het erover eens dat een heropleving van het coronavirus niet denkbeeldig is. Overal wordt gespeculeerd over de gevolgen die dat zal hebben voor het …

Meer lezen.


Lidmaatschap

De Ondernemersvereniging Westpoort behartigt met succes de gemeenschappelijke belangen van het Westpoort bedrijfsleven c.q. van de ondernemers en hun werknemers die hier dagelijks actief zijn.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Lidmaatschap