Westpoort en waterstof

Netwerkmeeting oktober 2023 bij Port of Amsterdam

Onze haven, bij uitstek een energiehaven, richt zich voor de toekomst nadrukkelijk op de import, de productie en het gebruik van waterstof. Samen met partners wordt door het Havenbedrijf gewerkt aan een sterke infrastructuur om de industrie, logistiek, regio en stad van deze schone, emissievrije brandstof te voorzien. Port of Amsterdam ziet waterstof als dé duurzame gamechanger. Dorine Bosman, Chief Investment Officer van Port of Amsterdam nam ons mee in de meest recente ontwikkelingen en projecten.

Dorine Bosman benadrukte dat wij voor serieuze klimaatdoelen staan. In 2050 willen Nederland en Amsterdam helemaal klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er binnen 30 jaar veel moet veranderen. Van fossiele energie moeten we volledig over naar hernieuwbare energie en schone brandstoffen. Port of Amsterdam gelooft dat waterstof een serieuze bijdrage kan leveren aan deze transitie. Daarom maken we zij samen met verschillende partners, waaronder Nouryon en Tata Steel, sterk voor waterstof. Zo kan straks in de Amsterdamse haven groene waterstof worden geproduceerd, geïmporteerd, opgeslagen en doorgevoerd.

Waarom waterstof?

Waterstof heeft, aldus Bosman, veel toepassingsmogelijkheden. Het wordt nu al gebruikt in de industrie bij processen waarvoor veel warmte nodig is. Maar ook personenauto’s en vrachtwagens rijden inmiddels op waterstof. En het kan gebruikt worden als grondstof om bijvoorbeeld synthetische kerosine mee te produceren, wat veel schoner is dan normale kerosine. Daarnaast kan waterstof, naast andere schone alternatieven, fungeren als vervanger van fossiele energie voor verwarming. Zo kunnen huizen worden verwarmd met waterstofketels. In een aantal wijken in Nederland worden hier al proeven mee gedaan.

Waarom de Amsterdamse haven?

In de Amsterdamse haven komen de juiste elementen bij elkaar voor grootschalige groene waterstofproductie, -import en -verwering. Voor de kust van IJmuiden zijn nieuwe windparken in ontwikkeling. Deze windenergie komt bij IJmuiden aan land en zal deels worden gebruikt om waterstof mee te maken. Dat gaat gebeuren in een waterstoffabriek die gebouwd wordt op het terrein van Tata Steel. Tata Steel zal deze groene waterstof inzetten in het productieproces voor staal, dat daarmee veel schoner wordt.

Vanuit deze en andere productielocaties wordt waterstof via pijpleidingen naar onder meer de Amsterdamse haven vervoerd om de industrie in de regio en het lokale transport van schone energie te voorzien. Komende jaren gaan we die ondergrondse infrastructuur aanleggen en verbeteren. Als energiehaven hebben we de infrastructuur en capaciteit om veel waterstof op te slaan. Dankzij de ondergrondse verbinding met Schiphol kunnen we ook de luchtvaart voorzien van waterstof, of van op waterstof gebaseerde kerosine. Zo dragen we bij aan de verduurzaming van de luchtvaart.

Aansluitend aan de presentatie van Dorine Bosman kwam Carl Holthausen aan het woord. Met zijn bedrijf, Holthausen Clean Technology, verricht hij baanbrekend werk in de ombouw van dieselvrachtwagens voor aandrijving met waterstof. Holthausen kreeg destijds wereldwijde aandacht met de ‘Hesla’, een tot waterstofauto omgebouwde elektrische Tesla.