Verkeershinder snelweg A7

De komende maanden is in onze regio aanzienlijke verkeershinder te verwachten. Als gevolg van werkzaamheden aan de A7. De werkzaamheden duren van april tot september 2024.
De brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend is niet bestand tegen zwaar verkeer. Daarom gaat Rijkswaterstaat de brug in 2024 versterken. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug beperkt open voor verkeer. Rijkswaterstaat verwacht grote hinder en fors extra reistijd voor verkeer op de A7 bij Purmerend. Weggebruikers moeten rekening houden met versmalde rijstroken, een lagere maximumsnelheid, een gewichtsbeperking (voor vrachtwagens zwaarder dan 30 ton) en afgesloten op- en afritten van de A7 bij Purmerend.

Extra gewichtsbeperking

Er gaat tijdens de werkzaamheden een nieuwe gewichtsbeperking van 25 ton van kracht op de brug, waardoor er extra vrachtverkeer wordt omgeleid. Deze gewichtsbeperking geldt in ieder geval tijdens de 1e fase van de werkzaamheden. We onderzoeken of de gewichtsbeperking in de 2e fase opgeheven kan worden.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u ook op de website van Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a7-versterking-brug-purmerend

Kosteloos advies van Breikers

Ondernemers kunnen kosteloos advies vragen bij Breikers, een adviesorganisatie die werknemers in Noord-Holland helpt bij hun transitie naar slimme en duurzame mobiliteit en logistiek.  Breikersdirecteur rein Aarts zegt daarover het volgende

‘We hebben zo’n adviestraject al doorlopen met een paar grote werkgevers in de regio, zoals het Dijklander Ziekenhuis en Politie Amsterdam-Amstelland. Die reisanalyses hebben we dus al. Voor hen kunnen we direct aan de slag om te kijken hoe we de verkeershinder vanaf april 2024 kunnen beperken. Met andere werkgevers komen we graag in contact. We kunnen hen adviseren over een nieuw mobiliteitsbeleid, maar we kunnen ook gewoon praktisch meedenken over het beperken van de verkeershinder vanaf april 2024. Daarvoor organiseren we binnenkort speciale informatiebijeenkomsten voor werkgevers in de regio.’

Online informatie bijeenkomst

Op maandag 26 februari 2024 houdt Breikers een online informatiebijenkomst over de verkeershinder en bereikbaarheid rond de brug in de snelweg A7. Deze online informatiebijeenkomst voor werkgevers is op 26 februari 2024 tussen 15.00 en 16.00 uur. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier informatiebijeenkomst werkgevers rond snelweg A7.

Hierbij zal ook Rijkswaterstaat een toelichting geven en vragen beantwoorden. Kijk voor meer informatie over Breikers op de website WijZijnBreikers.