Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De vereniging is door de leden gevraagd zich in te zetten voor de Westpoort ondernemers, hun werknemers en hun ondernemersgebied Westpoort. Doelstelling in het kort is:

  • als ondernemer optimaal te kunnen ondernemen in een goed bereikbaar, schoon, heel en
  • veilig gebied
  • zorg te dragen dat ook de werknemers zich thuis voelen in een Westpoort werk en woongebied
  • met (internationaal) aantrekkelijke c.q. toonaangevende lokale voorzieningen

De lobby
De vereniging behartigt belangen dan ook van de Westpoort ondernemers en hun werknemers bij de overheid, politiek, politie, kennisinstellingen en ondernemersorganisaties. En ja, waar nodig, laten we ons ‘namens de leden’ nadrukkelijk horen in Amsterdam, Haarlem en Den Haag.

Overleg met de Overheid
De vereniging onderhoudt goede contacten met Gemeente/Overheid en zit met B&W van de gemeente Amsterdam (via de Wethouder Economische Zaken) en andere provinciale & nationale overheidsdiensten aan tafel om onderwerpen van belang positief te beïnvloeden en daar waar mogelijk te vernieuwen/versterken.

Overleg met de Politiek
Daarnaast onderhoudt de vereniging contacten met de lokale, provinciale en nationale politiek,
worden politieke partijbijeenkomsten bezocht en wordt de politiek van tijd tot tijd uitgenodigd om naar Westpoort te komen om deel te nemen aan bijv. het Westpoort Lagerhuisdebat met als doelstelling de politiek goed op de hoogte te houden van:

  • Westpoort als Nederlands grootste aaneengesloten ondernemersgebied (38km²)
  • de belangen die kenmerkend zijn voor de 2500 ondernemers en hun 50.000 werknemers
  • die dagelijks actief zijn en 15% van de Amsterdamse productiviteit genereren
  • een werkgemeenschap die zo in de top 20 van Nederlandse gemeentes kan instappen
  • de grote economische bron Westpoort die staat voor regionale werkgelegenheid en waardevolle welvaart

Overleg met andere Instellingen/Partijen
Ook in overleg met kennisinstellingen en ondernemersorganisaties zoals VNO/NCW en MKB Nederland worden initiatieven opgepakt en gezamenlijk inhoud gegeven met als doelstelling de economie te bevorderen en de belangen van de Amsterdam Regio Economic Board te ondersteunen in haar doelstelling in de top 5 van Europa.

Informatie en support
Contact onze voorzitter Philip Larsen:  06-26524242 of email larsen@westpoortondernemers.nl