Verkeershinder snelweg A7

De komende maanden is in onze regio aanzienlijke verkeershinder te verwachten. Als gevolg van werkzaamheden aan de A7. De werkzaamheden duren van april tot september 2024.

Lees meer

Westpoort en waterstof

Onze haven, bij uitstek een energiehaven, richt zich voor de toekomst nadrukkelijk op de import, de productie en het gebruik van waterstof.

Lees meer

Strategieën voor een krappe arbeidsmarkt

Regelmatig voert Randstad het Employer Brand Research uit. Op onze september meeting presenteerden Pepijn Adolfs, senior salesmanager en zijn collega Danielle Schuurs, de meest recente resultaten van dit onderzoek.

Lees meer

OVER ONS

De Ondernemersvereniging Westpoort zet zich al meer dan 20 jaar in voor een optimaal functionerend, ondernemend en toekomstbestendig Westpoort. Dit doen we voor ca. 100 leden binnen het grootste aaneengesloten bedrijvenpark van Nederland.
Belangenbehartiging    Bestuur

WAT WE DOEN

De Ondernemersvereniging Westpoort behartigt met succes de gemeenschappelijke belangen van het Westpoort bedrijfsleven c.q. van de ondernemers en hun werknemers die hier dagelijks actief zijn. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat en onderhoudt als vereniging nauwe contacten met de politiek, de gemeente, provincie, politie en een veelvoud van andere maatschappelijke organisaties.
Als netwerkorganisatie en belangenbehartiger is de verenging voor haar leden dan ook de spreekbuis over allerlei onderwerpen die hier in Westpoort door de leden gezien worden als van belang waaronder bereikbaarheid, gebiedsontwikkelingen, leefbaarheid en veiligheid.
Aankomende evenementen    Kennis maken