Westpoort/Haven-Stad Transformatie Overleg 2

Westpoort staat voor een periode van ingrijpende transformaties, waaronder de menging van wonen en voorzieningen met de huidige zakelijke bedrijvigheid, de overgang van fossiele naar duurzame energie, en de optimalisatie van zakelijk grondgebruik.

Lees meer

Verslag Algemene Leden Vergadering

De goedbezochte Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging Westpoort op 29 februari in het Moxy Houthavens Hotel vormde een voorbode van het programma van de vereniging voor de komende jaren.

Lees meer

Westpoort/Haven-Stad Transformatie Overleg

Westpoort staat voor een periode van ingrijpende transformaties, waaronder de menging van wonen en voorzieningen met de huidige zakelijke bedrijvigheid, de overgang van fossiele naar duurzame energie, en de optimalisatie van zakelijk grondgebruik. Dit vereist nauwgezette afstemming en overleg.

In dat kader werkt de gemeente Amsterdam de komende twee jaar intensief samen met de Ondernemersvereniging Westpoort om concreet te kijken naar de transformatie van dit gebied en hoe we dit gezamenlijk kunnen realiseren.

Lees meer

OVER ONS

De Ondernemersvereniging Westpoort zet zich al meer dan 20 jaar in voor een optimaal functionerend, ondernemend en toekomstbestendig Westpoort. Dit doen we voor ca. 100 leden binnen het grootste aaneengesloten bedrijvenpark van Nederland.
Belangenbehartiging    Bestuur

WAT WE DOEN

De Ondernemersvereniging Westpoort behartigt met succes de gemeenschappelijke belangen van het Westpoort bedrijfsleven c.q. van de ondernemers en hun werknemers die hier dagelijks actief zijn. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat en onderhoudt als vereniging nauwe contacten met de politiek, de gemeente, provincie, politie en een veelvoud van andere maatschappelijke organisaties.
Als netwerkorganisatie en belangenbehartiger is de verenging voor haar leden dan ook de spreekbuis over allerlei onderwerpen die hier in Westpoort door de leden gezien worden als van belang waaronder bereikbaarheid, gebiedsontwikkelingen, leefbaarheid en veiligheid.
Aankomende evenementen    Kennis maken