Westpoort breed

 
Westpoort breed
De vereniging groeit gestaag en meer en meer nieuwe leden komen uit alle delen van Westpoort die samen:

  • een waardevol economisch potentieel vertegenwoordigen;
  • inzicht, kennis en kijk hebben op het Westpoort gebied;
  • ondernemings- en vestigingsbelangen hebben hier in Westpoort;
  • bereid zijn zich te willen inzetten t.a.v. het Westpoort van Nu en de Toekomst.

Goede Buur
Uitgangspunt in Westpoort is dan ook:

  • een goede buur te zijn;
  • elkaar regelmatig te ontmoeten in een ambiance die ruimte biedt voor een goed gesprek en onderling overleg t.a.v. zaken die aandacht behoeven in Westpoort;;
  • lokale samenwerking en solidariteit te versterken, met als doel een grotere mate van daadkracht;;
  • waar nodig c.q. opportuun als lokale gemeenschap met instanties en partijen te overleggen; voortgang en resultaten te boeken in het belang van de Westpoort gemeenschap en het
  • Westpoort ondernemersgebied waar dagelijks productiviteit en welvaart tot stand.