Visie & kernwaarden

Westpoort Ondernemers


Visie

Onze visie staat voor solidariteit, economische groei, werkgelegenheid en het genereren van welvaart. We doen dat door toekomstperspectief, kennis, ervaring & invloed te delen en elkaar waar mogelijk te versterken.

Kernwaarden
De kernwaarden van de Ondernemersvereniging zijn:

 • ‘Samen Sterker’
 • daadkracht
 • initiatiefrijk
 • oprecht

Inzet
De aandachtsgebieden van de vereniging zijn:

 • ‘Samen Sterker’, dé vereniging van de Westpoort ondernemers
  Decisionmakers die kennis, ervaring & invloed delen en elkaar versterken
 • Daadkrachtige lobby t.a.v. de Amsterdamse, provinciale & nationale politiek
  Beinvloeden van relevante overheidsplannen, uitvoering en wetgeving
 • Werken met B&W & Provincie aan onze ondernemers- & werknemersbelangen
  Verbeteren van het Westpoort ondernemings- en vestigingsklimaat
 • Overlegstructuur met instellingen zoals AEB, GVB, Haven, Politie & Brandweer
  Aandacht geven aan veiligheid, lokaal openbaar vervoer, parkmanagement, e.d.
 • Invloedrijk ondernemers netwerk
  Samenwerking met: Amsterdam Economic Board, Instituut Nederlandse Kwaliteit,
  Kennisinstellingen, MKB & VNO-NCW
 • Additionele dienstverlening
  Advies, BtoB, collectieve inkoop en bijeenkomsten om zakelijk goed te netwerken