Vernieuwde samenwerking met Amsterdams Gemeentebestuur

mei 26, 2022

Het gezamenlijke Amsterdamse bedrijfsleven heeft een handreiking gedaan naar de Amsterdamse politiek. Per brief hebben de voorzitters van de Amsterdamse verenigingen mede op voorstel van de OV Westpoort de formerende partijen laten weten dat zij zich aanbieden als constructieve gesprekspartner voor de komende vier jaren.

De gemeente staat voor grote uitdagingen nu de kas leeg is en de gemeenschap moet opkrabbelen uit de Coronacrisis. Het bedrijfsleven stelt: Wij ondersteunen daarbij de visie dat de maatschappij meer vraagt dan alleen welvaart, en dat ook welzijn een zeer belangrijke component vormt van wat algemeen nu wordt benoemd als Brede Welvaart.”
Doel van de verbeterde samenwerking is om voor alle partijen de besluitvorming zo voorspelbaar als mogelijk te maken, zodat breed draagvlak voor het beleid is gegarandeerd. Het bedrijfsleven biedt aan om de samenwerking in een convenant vast te leggen.
PvdA, GroenLinks en D66 hebben in Amsterdam een coalitieakkoord bereikt na weken onderhandelen. De drie partijen die het Amsterdamse stadsbestuur gaan vormen, zijn klaar om hun plannen voor de hoofdstad te ontvouwen. De PvdA werd bij de laatste verkiezingen de grootste partij met negen zetels, gevolgd door GroenLinks (acht zetels) en D66 (zeven zetels). De drie partijen samen hebben een meerderheid in de Amsterdamse raad, die 45 zetels telt.

Brief bekijken

Het Georganiseerde Bedrijfsleven Amsterdam (GBA) feliciteert u graag van harte met het behaalde verkiezingsresultaat. U heeft van de kiezers in onze stad het mandaat gekregen om een nieuw coalitiebeleid voor de komende vier jaar uit te stippelen en te realiseren.

Het GBA realiseert zich dat momenteel omstandigheden razendsnel, radicaal en ingrijpend veranderen, en dat dat van u voortdurende anticipatie en bijsturing zal vereisen. Al deze veranderingen zullen ook een grote impact op het bedrijfsleven hebben. Overheid en bedrijfsleven hebben daarin grotendeels dezelfde uitdagingen en belangen. Vandaar dat het GBA in de komende vier jaar graag uw (sparring) partner is om- in de volle breedte van uw gemeentelijk/bestuurlijke takenpakket- tot afgewogen integraal beleid te komen. Wij ondersteunen daarbij de visie dat de maatschappij meer vraagt dan alleen welvaart, en dat ook welzijn een zeer belangrijke component vormt van wat algemeen nu wordt benoemd als Brede Welvaart. We sluiten ons daarbij aan bij de woorden van VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen: “De kansenongelijkheid in Nederland is toegenomen en de verduurzaming van onze samenleving gaat niet snel genoeg. Het bedrijfsleven voelt zich medeverantwoordelijk om hier verandering in te brengen. Ook kunnen wij de overheid niet alleen belasten met maatschappelijke problematiek”.
In het GBA zijn alle bedrijvenverenigingen van Amsterdam vertegenwoordigd, evenals VNO-NCW MRA, MKB Amsterdam, ORAM en KHN Amsterdam. Gezamenlijk hebben wij in de aanloop naar de verkiezingen het Verkiezingsmanifest GBA opgesteld met aanbevelingen van Ondernemend Amsterdam aan de Amsterdamse politieke partijen. Het Manifest is als bijlage bij deze brief gevoegd.
Om aan een samenwerking tussen Gemeente en Bedrijfsleven vorm en inhoud te geven stellen wij voor een convenant op te stellen. De concepttekst is als bijlage bij deze brief gevoegd. Het is een concept dat we graag met u samen verder invulling geven.
Wij zien uit naar uw uitnodiging om onze gedeelde ambities in realistisch Amsterdams beleid vorm te geven en uit te voeren. Ook zijn we gaarne bereid om met de informateur(s) in gesprek te gaan. Wij dragen graag ons steentje bij.