Vereniging

 
Samen Sterker
De Ondernemersvereniging Westpoort is een vereniging van en voor lokale ondernemers op basis van ‘Samen Sterker’. Het zijn de directeuren, ceo’s, executives, leidinggevenden en vestigingsmanagers die op persoonlijke titel lid zijn van de Ondernemersvereniging Westpoort

Opgericht in 2003
De Ondernemersvereniging werd opgericht op 5 november 2003. Het initiatief kwam voort uit een zevental Westpoorters die van mening waren dat:

 • de ondernemers onderling elkaar behoren te leren kennen;
 • Samen Sterker een waardevol samenwerkingsplatform behoort te zijn;
 • Westpoort als economische bron, gedegen aandacht van de Gemeente Amsterdam als ook van de Amsterdamse politieke partijen behoort te krijgen.

Daadkrachtig
In 2010 werd de vereniging door Elba Media en het Ministerie van Economische Zaken erkend als een top 3 ondernemersvereniging in Nederland.

In 2013:

 • vierde de vereniging haar 10 jarig Jubileum
 • ontving de vereniging erkenning van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) voor het introduceren van ‘business excellence’ in de vereniging
 • ontving onze voorzitter Philip Larsen de Andreas Penning van de Stad Amsterdam voor belangwekkende bijdrage aan Westpoort en Nederlandse bedrijventerreinen in het algemeen

Vandaag de dag wordt de vereniging gezien als een toonaangevende, toegewijde en daadkrachtige vereniging die zich actief en toekomstgericht inzet voor:

 • ondernemers en werknemersbelangen c.q. voor de groei van bedrijven en werkgelegenheid met als resultaat waardevolle productiviteit en welvaart;
 • doelgerichte samenwerking met de overheid, instellingen en andere verenigingen
 • het ondernemersgebied c.q. het bedrijventerrein waar dagelijks gewerkt wordt.

Huidige doelstelling
De huidige doelstelling van de Ondernemersvereniging Westpoort is dan ook het bevorderen van:

 • onderlinge betrekkingen & solidariteit
 • belangenbehartiging & samenwerking