Veiligheidstafel, 31 oktober 2022

oktober 26, 2022

Maandag 31 oktober 2022
Westpoort Veiligheidstafel
Start Veilig Ondernemen Sloterdijk-Centrum

Stichting Parkmanagement Amsterdam Teleport (SPAT) en de Ondernemersvereniging Westpoort nodigen u uit voor een nieuwe bijeenkomst van de Westpoort Veiligheidstafel op maandagmiddag 31 oktober. Deze gaat over de start van het Traject Veilig Ondernemen Sloterdijk-Centrum. Ook praten we u bij over enkele actuele ontwikkelingen.

 

Start Veilig Ondernemen Sloterdijk-Centrum

Het gebied rond station Sloterdijk is volop in ontwikkeling en op weg om een dynamisch gebied te worden waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Er zijn ook de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Het is nu een goed moment om de samenwerking tussen ondernemers, stadsdeel, politie, brandweer en andere partners te versterken en om een toekomstbestendige aanpak van veiligheidsproblemen op te zetten.

SPAT en Ondernemersvereniging Westpoort zien het als een goed moment om de ondernemers in het gebied te mobiliseren om een bijdrage te leveren. We hebben subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie gekregen om een Veilig Ondernemen-traject in gang te zetten. 

Dat is een veel gebruikt instrument dat helpt een constructieve overlegstructuur op te zetten tussen ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid in een gebied te verbeteren en goed te houden. Het proces wordt begeleid door een adviseur van het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland (verbonden aan www.hetccv.nl).

Op deze bijeenkomst informeren we u over het traject en de stappen die al zijn gezet. Bent u gevestigd in het gebied? Dan is dit een goed moment om kennis te nemen van de ontwikkelingen en suggesties mee te geven. Ook nodigen we ondernemers in het gebied uit om klankbord en adviseur te zijn bij de verdere uitvoering. Kent u ondernemers en organisaties in het gebied die geen lid zijn maar voor wie het Veilig Ondernemen Traject relevant is? Neem ze gerust mee.

Actuele ontwikkelingen

Verder praten we u bij over enkele actuele ontwikkelingen.

 

Locatie:

Aristo Meeting Center, Teleportboulevard 100

Route Aristo Meeting Center

 

Programma:

  • 16:30 uur: Inloop
  • 16.45 uur: Toelichting op Traject Veilig Ondernemen Sloterdijk-Centrum
  • 18:00 uur: actualiteiten
  • 18.30 uur: Conclusies/afsluiting en gezellig napraten