Telecom & glasnet

 
Telecom & Glasnet
Westpoort Telecom en Westpoort Glasnet staan voor duurzaam ondernemen tegen minder kosten en met meer flexibiliteit; een initiatief vanuit Westpoort ondernemers om krachten te bundelen op het gebied van telecommunicatie en het goed gebruik van glasvezel, zoals:

  • collectieve telecom & glasvezel inkoop;
  • grootschalig doorvoeren van telecom besparende maatregelen incl. financiering.

Initiatief
Telecomdiensten zijn vaak geen corebusiness van een bedrijf of instelling, maar wel van levensbelang. Goede keuzes, gebaseerd op uitstekende onderbouwing, zijn dan ook essentieel.
Via Westpoort Telecom & Glasnet kunnen ondernemers op Westpoort al hun telecommunicatie zaken efficiënter, goedkoper en met meer daadkracht laten regelen. Bovendien geven we Westpoort hiermee een flinke ‘connectivity’ impuls.

Partners
De bedrijven die dit initiatief ondersteunen c.q. adviseren bij de keuze van oplossingen, het selecteren van providers en het opstellen van de business case, zijn:

  • IP Fiber
  • Zeeker Telecom

Glasvezel
De opmars van glasvezel is niet meer te stoppen. En dat is logisch, want glasvezel biedt zeer veel mogelijkheden. Organisaties kunnen nu nog eenvoudiger meerdere diensten bij één telecomleverancier afnemen. En dat gaat gepaard met een uniek en fors inkoopvoordeel.

Voorbeeld besparing
Bij meerdere bedrijven in Westpoort zijn flinke besparingen gerealiseerd met aandacht voor:
– telefonie via de bestaande internetverbinding, waardoor de kosten voor abonnement
telefonielijnen kwamen te vervallen;

  • de belkosten die 20% gereduceerd konden worden in vergelijking met andere providers
  • Hosted Voice, de flexibele en kostenbesparende telefooncentrale op afstand

Uitvoering
Westpoort Amsterdam Parkmanagement (WAP) is verantwoordelijk voor de uitvoering van Westpoort Telecom & Glasnet. Voor informatie kunt u terecht bij:

Ruud Evers:
ruudevers@msn.com