Tafel – / Teamdiscussies

Team discussies
Bijeenkomsten van leden en waar opportuun versterkt met (internationale) business professionals, lokale/nationale  bestuurders van overheids instellingen, politici en wetenschappers:

  • waarin plaats is voor discussie;
  • waar ideeën tot stand komen;
  • waar nieuwe impulsen en initiatieven geformuleerd worden;
  • en waar acties worden voorbereid in het belang van de leden en Westpoort als gebied.

De uitdaging
De uitdaging voor de teamdiscussies is gedegen inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp en met voorstellen te komen die tot verbetering c.q. versterking leiden van het desbetreffende onderwerp.
Discussie thema’s zijn bijv.:

  • wat kan beter binnen de vereniging;
  • hoe mobiliseren we de kracht van de leden;
  • hoe communiceren we met lokale ondernemers, instanties, e.d.;
  • wat gebeurt er momenteel in Westpoort;
  • wat is nodig om samenwerking met de gemeente/overheid te bevorderen.

Initiatief, formatie & opdracht
Team discussiegroepen zijn meestal actief in de herfst/winter periode en worden overdag of s ’avonds gehouden. Initiatieven op dit vlak kunnen komen van leden, het bestuur of van buiten zoals het initiëren en organiseren van een gezamenlijk onderzoek.
Onderwerpen, samenstelling, taken en bevoegdheden worden door het bestuur (bijv. op voordracht van leden) bepaald, via het huishoudelijk reglement geformaliseerd en door het secretariaat gecommuniceerd. Dat gezellig bij elkaar komen daarin ook een rol speelt is vanzelfsprekend.