Tafel – / Teamdiscussies

Tafel platforms & Team discussies
De vereniging zet zich in met als doel het:
• bevorderen van onderlinge betrekkingen, samenwerking en solidariteit;
• onderhouden van goede contacten met de overheid (belangenbehartiging);
• versterken van het ondernemersklimaat met aandachtspunten zoals bereikbaarheid,
economische groei, gebiedsontwikkeling, lokale voorzieningen, milieu en veiligheid;
• netwerken met elkaar en het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring
Om aan de netwerk doelstelling inhoud te geven organiseert de vereniging gedurende het jaar een veelvoud van (Gastheerschap) Events en een aantal Tafel platforms & Team discussies (waar leden en genodigden kunnen overleggen c.q. zich kunnen verdiepen in een uitdagend onderwerp).

Tafels
De vereniging heeft momenteel de volgende tafels:
• Business Generation Tafel: elkaar helpen met het netwerken en genereren van orders
• Horeca Tafel: overleg van de leden die actief zijn in de Horeca
• HRM Tafel: overleg van de HR Managers
• Jonge Ondernemers Club: jonge ondernemers (starters) die samen optrekken
• Kennis Tafel: organiseert kennis events en onderhoudt contacten met o.a. de universiteiten
• Sustainability Tafel: met aandacht voor de Westpoort uitdaging ‘People, Planet, Profit’
• Transformatie Tafel: overleg met de Gemeente/Overheid t.a.v. de Haven Stad transformatie
• Vastgoed Tafel: overleg van de leden die Vastgoed hebben
• Veiligheid Tafel: overleg met onze Veiligheid partners: Gemeente, Brandweer, Politie, CCV

Team discussies
Discussies/workshops/e.d. vaak versterkt met business professionals, overheid bestuurders, politici, wetenschappers en waar:
• plaats is voor discussie;
• ideeën tot stand komen;
• nieuwe impulsen en initiatieven geformuleerd worden;
• acties worden geïnitieerd in het belang van de vereniging en Westpoort (werk/woon/recreëer)

De uitdaging
De uitdaging van de tafels en teamdiscussies is gedegen inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp en met voorstellen te komen die tot verbetering c.q. versterking leiden van het desbetreffende onderwerp.
Onderwerpen/thema’s zijn bijv.:
• wat kan beter binnen de vereniging;
• hoe mobiliseren/versterken we de kracht van de leden (saamhorigheid);
• wat staat ons te doen om ledengroei te bevorderen/verwezenlijken;
• hoe communiceren we met lokale ondernemers, instanties, e.d.;
• wat gebeurt er momenteel in Westpoort en wat moet beter;
• wat is nodig om samenwerking met de gemeente/overheid/anderen te bevorderen.

Initiatief, formatie & opdracht
Discussie tafels en teams vinden het gehele jaar door plaats; er is dus altijd iets te doen waaraan je kunt deelnemen; zowel overdag als s ’avonds.
Initiatieven kunnen komen van leden of van buiten. Onderwerpen, samenstelling, taken en bevoegdheden worden door de Directeur van de vereniging (bijv. op voordracht van leden) geformaliseerd en door het Secretariaat gecommuniceerd. Dat gezellig bij elkaar komen daarin ook een rol speelt is vanzelfsprekend