Tafel Veiligheid

januari 29, 2021

Keurmerk Veilig Ondernemen Sloterdijk Centrum

De Tafel Veiligheid van OV Westpoort treft voorbereidingen om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Sloterdijk Centrum te vernieuwen. Michiel Geuzinge, voorzitter van de Tafel licht toe:

Ondernemersvereniging Westpoort start met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het traject om in Sloterdijk Centrum de samenwerking tussen ondernemers, bewoners, gemeente, politie en andere partners te versterken. Dat doen we volgens de methodiek van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het CCV is een publiek-privaat samenwerkingsverband van rijk, gemeenten en landelijke ondernemersorganisaties. Het CCV is ook partner van het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland.

De werkwijze houdt in dat de OV Westpoort een werkgroep vormt met ondernemers en overige partners. Samen maken de partijen een goede inventarisatie van de veiligheidsproblemen: de incidenten, de ervaringen van ondernemers in het gebied. Op basis hiervan worden de grootste knelpunten duidelijk, die op hun beurt de basis vormen voor de selectie van maatregelen. Een en ander leidt tot concrete afspraken voor alle betrokken partijen en uiteindelijk een samenwerkingsconvenant. De werkgroep ontvangt dan van het CCV de veiligheidsster.

De Sloterdijken nemen in de stedelijke statistieken over onveiligheid nog steeds een relatief ongunstige positie in. Breed wordt daarom ingezien dat krachtenbundeling noodzakelijk is om de trend om te buigen.