Tafel Vastgoed

januari 29, 2021

Investeringsbesluit Sloterdijk-Centrum

De gemeenteraad wordt in maart 2021 gevraagd in te stemmen met het stedenbouwkundig plan Sloterdijk-Centrum. Onderdeel van dat besluit is het beschikbaar stellen van budget voor de transformatie van dit stationskwartier naar een stoer, groen en hoogstedelijk woon-werk gebied als onderdeel van Haven-Stad.

De transformatie van Sloterdijk-Centrum is meer dan 10 jaar geleden ingezet. Het streven is om de komende 20 jaar een woon-werk wijk te maken met 7.500 woningen en 540.000 m2 niet-woonfuncties bestaande uit onder andere kantoren, onderwijs, hotels en voorzieningen. Het woonprogramma bestaat uit sociale huur (40%), middensegment (40%) en vrije sector (20%) woningen. Hoogbouw maakt het mogelijk om het aantal m2 bruto vloeroppervlak te verdubbelen.

Sloterdijk-Centrum wordt een inclusieve woon-werkwijk voor alle doelgroepen. Het gebied is zeer goed bereikbaar met de trein, metro, bus en tram en ligt op fietsafstand van het centrum. Mede daarom wordt er, conform de Milieueffectrapportage Haven-Stad, een strenge parkeernorm gehanteerd: maximaal 0,2 parkeerplaatsen per woning. Bezoekers kunnen in een openbare parkeergarage terecht. De fietsverbindingen met het Westerpark en omliggende wijken worden verbeterd. En het Brettengroen wordt naar binnen gehaald. Niet alleen in de openbare ruimte, maar ook op daken, gevels en balkons.

Het stedenbouwkundig plan bestaat uit de Visie 2040, het plan openbare ruimte en het beeldkwaliteitsplan Sloterdijk-Centrum. Met de vaststelling van dit plan en het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet kan de gemeente het gebied verder ontwikkelen. Er wordt daarbij gestuurd op het doorpakken op de woningbouwontwikkeling, het stimuleren van verduurzaming en het blijven sturen op kwaliteit van zowel de openbare ruimte als de gebouwen, ook in tijden dat het economisch lastiger wordt.

De reacties uit de in 2020 gehouden inspraak waren overwegend positief, net zoals het advies van stadsdeel Nieuw-West op de plannen. Op onderdelen zijn de plannen aangescherpt.