Tafel Duurzaamheid

juli 08, 2021

Webinar ‘Best Practices in Duurzaamheid’ 22 juni.

“De OV Westpoort-leden, gebundeld in de Tafel Duurzaamheid koesteren hoge ambities.” Aldus Tafelvoorzitter Jaap Reijntjes, Directeur Development bij Croonwolter&dros BV, bij de opening van de Webinar Best Practices in Duurzaamheid op 22 juni. De tafel heeft zich afgelopen tijd gebogen over een Kerndocument Duurzaamheid en een richtinggevende Routekaart voor het Westpoort Bedrijvenpark.

Als gebruikers van het grootste bedrijvenpark van Nederland is het voor de Westpoort-ondernemers wel duidelijk dat zij een essentiële rol te vervullen hebben in de verduurzaming van Amsterdam en de Metropoolregio. Veel circulaire economie met haar geavanceerde technologische innovaties is in dit gebied gevestigd en het aandeel hiervan zal de komende tijd nog versterkt worden. Met het naderende afscheid van fossiele energie, zal dit gebied bovendien ook vooroplopen in de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen.

Tegen deze achtergrond van structurele verandering, focuste de Tafel Duurzaamheid nu op de dagelijkse praktijk als stap in de Routekaart: Het samenbrengen van oplossingen en stakeholders.

Dat gebeurde door middel van enkele best practices.

Maar eerst werd het bredere kader geschetst door René Pluis van Cisco, met een presentatie van de bijdragen die dit bedrijf wereldwijd levert aan de realisatie van een circulaire economie.

Smart Cities

Cisco helpt wereldwijd partijen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s), de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Deze SDG’s moeten een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Zij zijn vastgelegd in een ontwikkelingsagenda voor de periode 2015 tot 2030. De customers van Cisco kunnen bedrijven zijn, maar ook steden en regio’s. De kern van het instrumentarium wordt gevormd door het door de International Telecommunication Union (ITU) ontwikkelde Dashboard. Hiermee worden de Key Performance Indicators (KPI’s) gemeten. De logica erachter: Verreweg het grootste deel van de wereldbevolking woont in steden. Het is dan ook een centrale opgave om juist de steden zo efficiënt als mogelijk in te richten uitgaande van de duurzaamheidsdoelen.

René Pluis gaf in zijn presentatie aan hoe bijvoorbeeld in Krimpen aan de IJssel dit Dashboard al met succes wordt toegepast. ICT-toepassingen – de corebusiness van Cisco – spelen hier een belangrijke rol in. Maar Pluis wijst erop dat ICT slechts een klein deel uitmaakt van het Dashboard; daarnaast bevat dit instrument ook sociale aspecten als inclusie, educatie veiligheid enzovoorts.

De deskundigheid van Cisco komt met uitstek naar voren in de Smart Building toepassingen.  Gebouwen zijn in principe vrij statische objecten, geeft Pluis aan. Daardoor worden aanpassingen in de toekomst erg kostbaar. Het is een groot functioneel gewin als gebouwen programmeerbaarder gemaakt worden. Dat kan door ingebouwde technologie. Nu zijn er doorgaans wel 20 aparte systemen in gebouwen te onderscheiden. Dat kan teruggebracht worden naar een gemeenschappelijke infrastructuur waarin alle deelaspecten samenkomen en samenwerken. De opgave is om de ontwikkeling in gang te zetten van lineair naar circulair op het schaalniveau van het pand. De optelsom van al deze ingebouwde systeemnetwerken zal op het niveau van de stad enorme duurzaamheidswinst opleveren, aldus René Pluis.

 

Vier lokale best practices

Energieopwekkende gevelbekleding

Juliette Willemse, CEO van The Student Experience, gaf in haar presentatie aan hoe Duurzaamheid in hun nieuwe pand aan de Minervahaven werd toegepast. Alle zonzijden van het pand dragen energieopwekkende gevelbekleding. Dat geeft een aanzienlijke besparing op de energiekosten. Interessant is dat de leverancier voor de schaduwzijde een normale bekleding heeft aangebracht die qua aanzien en kleur niet te onderscheiden is. Het pand behoort tot de voorlopers op dit gebied en geïnteresseerden zijn van harte welkom om er een bezoek te brengen, aldus Juliette.

 

Carport met zonnecollectoren

Van Co van ’t Hek, met de Van ’t Hek Groep marktleider in funderingstechnieken, kregen de deelnemers het model te zien van een slim, semipermanent carport systeem. Het bouwwerkje, dat zonder al te veel constructie-eisen overal te plaatsen en verplaatsbaar is, bevat een dak van zonnecollectoren. De presentatie triggerde de creativiteit van de deelnemers, die voor zich zagen hoe de constructie gecombineerd zou kunnen worden met energieopslag en laadpunten.


Gevelbeplanting

Van Tim Muller en Petros Berhane van het bedrijf Social Innovations BV kwam een oplossing voor de sterk oplopende temperaturen in de stad. Onder meer met gevelbeplating weten zij de temperatuur sterk in bedwang te houden, terwijl het bovendien een bijzonder esthetische aanblik geeft aan de wijk. Social Innovations is internationaal intermediair tussen ontwikkelaars en producenten van nieuwe duurzaamheid technologieën en de consument. Tot het assortiment behoort ook een beproefde dak-coating waarmee gebouwen sterk geïsoleerd kunnen worden tegen zonnewarmte die hoog kan oplopen.


 

Verduurzaming bedrijfspand

Een Westpoort-pionier in verduurzaming is Dick Singerling van het bouwbedrijf Derksen&Singerling, onlangs overgenomen door de Koers Groep. Aan de Panterij staat het pand waaraan Dick Singerling al vanaf 2012 experimenteert met duurzame toepassingen. Veel technologie van de eerste generatie is er toegepast, zoals een installatie voor warmteterugwinning en een luchtwarmtepomp. Met zonnepanelen wordt sindsdien 36.000 Kwu gewonnen, wat goed is voor 8 oplaadplaatsen. Interessant is dat bij al deze vroege experimenten vooral het rendementsvraagstuk prominent voorop stond. Singerling erkent dat sommige toepassingen méér en andere minder direct financieel voordeel opleverde, maar wel voordeel gaf door uiteindelijke waardevermeerdering van het pand.

 

Pop-up van Best Practices

Al deze best practices zullen door de Tafel Duurzaamheid vervolgens voor een groter publiek toegankelijk worden gemaakt in een pop-up site. Eerst online, en later mogelijk gevolgd door een fysieke locatie welke wordt ingericht als Duurzaamheid Showcase van het bedrijfsleven van Westpoort.