Taal op de werkvloer

april 21, 2022

Hebt u werknemers of klanten die moeite met de taal hebben? De Gemeente Amsterdam biedt u de mogelijkheid van taaltrainingen op de werkvloer. U kunt u als bedrijf aansluiten bij het Amsterdams Taalakkoord en kosteloos van deze dienst gebruikmaken. Het aanbod omvat onder meer een taaltraject dat gemiddeld 6 maanden duurt voor 2 tot 4 uur per week.

 

U kunt helpen! En dat pakt voor iedereen goed uit.

U kunt als werkgever een belangrijke rol spelen om medewerkers te helpen om beter Nederlands te leren. Dat pakt positief uit voor iedereen. Voor medewerkers leidt het beter beheersen van de taal tot meer zelfredzaamheid wat bijvoorbeeld blijkt uit meer sociale contacten, minder verzuim en een lager risico op schulden. Voor de werkgever leidt een betere taalbeheersing van medewerkers tot betere communicatie op het werk, bredere inzetbaarheid van de medewerker, een verlaagd risico op fouten op de werkvloer en een hogere kwaliteit van het werk.

 

Sluit u aan bij het Amsterdams Taalakkoord

Herkent u dit en wilt u uw medewerkers vooruithelpen? Of heeft u te maken met klanten die laaggeletterd zijn? Dan kunt u meedoen met het Amsterdams Taalakkoord, een samenwerking tussen de gemeenten van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Met elkaar zetten we ons in om laaggeletterdheid via de werkvloer aan te pakken. Speerpunt van het Taalakkoord is taalscholing aan medewerkers. Verder werken we aan het creëren van meer bewustwording en communicatie die voor iedereen begrijpelijk is.

 

Waar is in uw bedrijf behoefte aan?

De werkgever ondertekent het convenant van het Amsterdams Taalakkoord. Daarmee committeert de werkgever zich aan een actieve inzet om laaggeletterdheid aan te pakken vanuit de behoefte van de organisatie. Er hoeft dus niet op elke pijler ingezet te worden, maar er kan ook voor gekozen worden om bijvoorbeeld enkel te richten op het scholen van het eigen personeel. Samen met de gemeente wordt een plan gemaakt voor de activiteiten die worden opgezet.

 

Aanbod van het Taalakkoord

Gratis scholing en trainingen:

  • Taal op de werkvloer, een op maat gemaakt taalscholingstraject voor uw medewerkers dat aansluit op de werkzaamheden die de werknemers verrichten.
  • Omgaan met laaggeletterdheid, een training voor professionals zodat zij beter laaggeletterdheid kunnen herkennen en hun aanpak hierop aanpassen.
  • Workshop ‘Eenvoudig communiceren’ van Stichting Lezen & Schrijven voor (communicatie)medewerkers.
  • Jaarlijkse netwerkbijeenkomsten met ruim 60 andere organisaties
  • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente

 

Taal op de werkvloer

Taalaanbieders Toptaal of NLEducatie verzorgen op maat een taaltraject dat gemiddeld 6 maanden duurt voor 2-4 uur per week. In een startgesprek met de werkgever, taalaanbieder en gemeente wordt het doel, opzet en de duur van het traject besproken. Na het startgesprek volgt de intake van de deelnemers. Vervolgens worden groepen opgestart van minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers. Taal op de Werkvloer wordt gefinancierd door de gemeente. Tegenprestatie van de werkgever is dat de deelnemers voor de uren van deelname (deels) worden gecompenseerd. Ook wordt van de werkgever een actieve rol gevraagd bij de begeleiding van het taaltraject.

 

Interesse? Neem contact met ons op

Mail naar taalakkoord@amsterdam.nl of kijk op onze website www.amsterdam.nl/taalakkoord