“Sloterdijk III verdient betere gebiedsidentiteit”

januari 29, 2021

Onderzoek Studenten Sociologie

“De gebiedsidentiteit van Sloterdijk III is nu nog te negatief. Anonimiteit, onveiligheid en vervuiling overheersen nog te veel in dit gebied.” Aldus Sociologie studenten van de Vrije Universiteit bij de presentatie van een onderzoek dat werd verricht naar de mogelijkheden voor een positieve gebiedsontwikkeling. Daarbij vormde Sloterdijk III een van de praktijkcasussen. Stadsdeel Nieuw West wilde als opdrachtgever vooral weten welke interventies door middel van Kunst en Cultuur effectief kunnen zijn en waarom.

In een online startsessie werden eerst lokale stakeholders uitvoerig geïnterviewd. En op 27 januari konden, in een grote online eindconferentie met ruim 60 deelnemers, de resultaten worden gepresenteerd. Namens de onze vereniging nam bestuurslid Marcel La Rose hieraan deel.

De studenten waren van mening dat, naast verbetering van bereikbaarheid en oriëntatie voor de bezoekers, vooral ook het community gevoel versterkt diende te worden. Door de opdrachtgevers was gevraagd om ook concrete interventies met kunst in de publieke ruimte voor te stellen. Opvallend voorstel was de Pyramid Sloterdijk III, een object dat in de nu nog veel te anonieme ruimte kan fungeren als oriëntatiepunt. Volgens de studenten zou het bouwwerk een concrete functie kunnen bevatten, welke verbindend werkt voor ondernemers, werknemers en bezoekers van het gebied. Voorstellen voor invulling kwamen al gauw: van restaurant en gezellig buurthuis, tot tentoonstellingsruimte. Stadsdeelbestuurder Ronald Mauer toonde zich content met de creativiteit van de resultaten, en zegde toe zich te willen inspannen om het maximale uit de adviezen te halen. OV Westpoort bestuurslid Marcel La Rose had waardering voor de doelstelling om belangen van ondernemers, werknemers, bezoekers en klanten te combineren. Zijn advies was om daarbij vooral ernaar te streven om draagvlak te verwerven bij de ondernemers als meest dominante stakeholders in dit uitgesproken werkgebied.