Scan veilige inrichting openbare ruimte

januari 29, 2021

Met de gemeentelijke projectleiding van Sloterdijk Centrum is afgesproken dat de actie voor het Keurmerk Veilig Ondernemen zal aansluiten bij de planning dit ontwikkelgebied. De Veiligheidsscan waartoe de gemeente opdracht geeft zal van invloed zijn op de wijze waarop van de toekomstige openbare ruimte wordt vormgegeven.

Een en ander vloeit mede voort uit de inspraakreactie van OV Westpoort, waarin werd gesteld dat de bouwplannen vooraf goed getoetst dienen te worden op effecten voor de veiligheid. De vereniging adviseerde daarbij om de stakeholders, bedrijven en aanstaande bewoner zo vroeg als mogelijk actief hierbij te betrekken.