Samenwerking SPAT en OV Westpoort beklonken

juli 20, 2022

Samenwerking SPAT

Ruim een jaar geleden zijn de besturen van SPAT en de Ondernemersvereniging Westpoort begonnen met gesprekken over versterking van de samenwerking op het vlak van belangenbehartiging, veiligheid en gebiedsbeheer ten behoeve van het bedrijfsleven in de Sloterdijken en Westpoort. Het doet ons groot genoegen u nu te kunnen melden dat dit proces van bundeling van krachten succesvol is afgerond.
Als resultaat hiervan heeft Marcel La Rose, voorzitter van de OV Westpoort, op 13 juli 2022 het voorzitterschap van SPAT overgenomen uit handen van Ron Zadelaar. Marcel combineert dit met het voorzitterschap van de OV Westpoort.
De beide organisaties blijven aparte rechtspersonen, maar hebben naar verwachting hiermee de gezamenlijke slagkracht aanzienlijk vergroot.
De behoefte aan bundeling van krachten is mede ingegeven omdat de Sloterdijken en Westpoort zich momenteel in een proces van ingrijpende transitie bevinden. De ambitie is om met partners en overheden te komen tot een benaderingswijze van Parkmanagement, veiligheid en gebiedsbeheer die beter aansluit bij onze veranderende omgeving. Hierover zullen wij u de komende tijd graag blijven informeren.
Na een ruim aantal jaren legde Ron Zadelaar het voorzitterschap van de SPAT neer. De besturen van SPAT en OV Westpoort zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en visie, die mede hebben gemaakt dat de SPAT de afgelopen jaren, ondanks de grote ups en downs van het Sloterdijk Centrumgebied, parkmanagementdiensten heeft kunnen blijven aanbieden.
In het SPAT bestuur blijven Boy van Vugt (penningmeester) en Marc Poelmann (lid) aan. Vanuit het bestuur van de OV Westpoort werden Marcel La Rose en Juliette Willemse aan het SPAT bestuur toegevoegd. Marcel heeft daarbij de functie van voorzitter op zich genomen. Juliette is benoemd tot secretaris. Vanuit de stakeholders in het Sloterdijk Centrum gebied is Peter Hermes, eigenaar van het Grand Café Hermes tot het SPAT bestuur toegetreden.

Voor meer informatie over het SPAT en over deelname aan Parkmanagementprogramma’s kan contact worden opgenomen met Marcel La Rose, op telefoon 0651557595.