Samenwerking OV Westpoort en SPAT in Parkmanagement

december 22, 2021

Vanaf 2004 is in Sloterdijk Centrum de Stichting Parkmanagement Teleport actief. Het SPAT biedt Parkmanagementdiensten op het vlak van schoon, heel en veilig aan de deelnemende bedrijven aan.

In de jaren 80 werd Teleport ontwikkeld met kantoorgebouwen, en een focus op telematica. De wijk maakt onderdeel uit van Westpoort en staat nu beter bekend als Sloterdijk Centrum.

Sloterdijk Centrum verandert nu snel van karakter met de introductie van woningbouw. wat SPAT en OV Westpoort ertoe bracht om de samenwerking aanzienlijk te versterken.

SPAT-voorzitter Ron Zadelaar, in het dagelijkse leven Facilitair Manager bij Eigen Haard, gaf als gast in de Extra Algemene Ledenvergadering van OV Westpoort op 25 november een update over de samenwerkingsafspraken. Voor SPAT is het zaak om de bedrijfsgang van de afgelopen jaren te continueren en verder te ontwikkelen. Er is vernieuwing nodig en daarvoor gaan SPAT en OV Westpoort een nauwe samenwerking aan.

Ingaande 2022 zal het bestuur van OV Westpoort vertegenwoordigers voordragen om zitting te nemen in het stichtingsbestuur van SPAT. De dienstverlening van Schoon, Heel en Veilig wordt zeer gewaardeerd door de huidige leden van SPAT. Dit programma wordt gecontinueerd en uitgebouwd met Duurzaamheid en Circulariteit. In de komende weken wordt dit samenwerkingsproces gefinaliseerd.