Samenwerken aan Sloterdijk 2

juni 25, 2020

Verslag OV Westpoort Webinar, 15 juni 2020
door: Merwin Feitsma

Westpoort zal ingrijpend veranderen. Waar Havenstad vooral meer woningen zal creëren, schept de Herontwikkeling Sloterdijk 2 vooral meer bedrijfsruimte. Beide projecten kwamen aan bod in de webinar van 15 juni jl., die door de Vastgoedtafel van OV Westpoort werd georganiseerd. Belangrijkste les voor ondernemers: verenig je en ga met elkaar en andere betrokkenen in gesprek. Zo kom je tot de beste plannen volgens Martijn Bakker van Lingotto. Hij is nauw betrokken bij een vergelijkbaar project in het Merwedegebied in Utrecht. Uit het samenwerkingsmodel van Merwede zijn mogelijk voor Sloterdijk 2 lessen te trekken.

Samenvatting van de presentatie van Martijn Bakker, Partner bij Lingotto

Grote ambities
Ton de Joode, projectleider van de gemeente Amsterdam, vertelde de deelnemers over de ambitieuze plannen om het aantal vierkante meters bedrijfsruimte in Sloterdijk 2 Zuid met 400% te laten groeien. “Dat kan alleen als je gaat stapelen.” Dat wordt bijna nergens in de wereld toegepast en de handelswijze zal in samenspraak met alle betrokkenen ontdekt moeten worden. Dit maakt Sloterdijk 2 tot een waardevolle pilot voor Amsterdam, die zonder een baanbrekende nieuwe aanpak aan de grenzen van haar groei raakt.

Samenvatting van de presentatie van Ton de Joode, Gemeentelijk Projectleider Sloterdijk 2

Al doende leert men
Dat geldt ook voor de invulling van al die vierkante meters. Dit begint bij Blok 1, het meest oostelijke stuk van Sloterdijk 2, waar het traject het verst gevorderd is. Aan de hand van de lessen die daar geleerd worden, zullen ook de andere blokken ontwikkeld worden. “Op die manier kun je iedereen erbij betrekken en blijft het toch behapbaar,” zo prees Martijn Bakker deze aanpak. Verder raadde hij aan om goed na te denken wat je als ondernemer wilt met je positie.

De rol van OV Westpoort
Onze vereniging kan daar een belangrijke rol in spelen. We zijn al geruime tijd bezig om de dialoog aan te jagen. Onderling, maar ook met de gemeente en experts van buitenaf. Het webinar van 15 juni was weer een bijdrage aan die dialoog. En het was duidelijk dat anderhalf uur lang niet voldoende was om alle facetten te belichten. Er waren veel vragen over het proces en ook over het beoogde eindresultaat. Hans Festen van Hevesta ging dieper in op de toekomst van de horeca in het gebied.

Ga ook in gesprek
Daarnaast bracht hij het gesprek op de verschillen in opvattingen tussen de gemeente en de provincie. Daarmee werd nog eens extra duidelijk dat de plannen nog helemaal niet uitgekristalliseerd zijn. Er is dus nog volop ruimte om daar invloed op uit te oefenen. Neem contact met ons op als je ideeën of vragen hebt. Gezamenlijk geven wij vorm aan de toekomst van Westpoort.