Prioriteit aan Veiligheid

maart 26, 2021

Het veiligheidsbeleid van onze vereniging wordt sinds ruim een jaar vormgegeven door Michiel Geuzinge, secretaris in het bestuur van de OV Westpoort. Met zijn inzet heeft de vereniging de afgelopen tijd een robuuste veiligheidsvisie geformuleerd, waar een gemiddelde gemeente blij van zou kunnen worden.

Dat is niet zo vreemd. Michiel is al jarenlang adviseur van lokale overheden op veiligheidsgebied. Tegenwoordig werkt hij voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als senior-adviseur openbare orde en veiligheid.

Geuzinge kent Westpoort goed. Hij woont aan de rand van het gebied, in stadsdeel West, en maakt er regelmatig een fietstocht. Hij ziet veel mogelijkheden om de leefbaarheid en veiligheid, en daarmee de aantrekkelijkheid van Westpoort als vestigingsplek, te verbeteren.

“Stevige sloten, camera’s en beveiligingssoftware zijn maar het halve werk,” zegt Geuzinge. Hij ziet vooral effectieve veiligheid waar netwerken een collectieve verantwoordelijkheid nemen. “Dat geldt voor woonwijken waar burgers samen de ogen en de oren van de wijk willen zijn en daar goede afspraken over maken. En dat geldt net zo goed voor ondernemers op bedrijvenparken.”

Ondermijning

De kracht van het netwerk is volgens Geuzinge bijvoorbeeld van belang vanwege de opkomst van soorten criminaliteit die geschaard kunnen worden onder de noemer ‘ondermijning’. Dan gaat het om georganiseerde criminaliteit die gebruik maakt van bedrijven voor illegale activiteiten. Een sluipende vorm van criminaliteit die zelden sporen achterlaat. En die met name toeslaat in tijden van economische crisis, wanneer mensen met de rug tegen de muur staan en geen kant op kunnen. Soms raken ondernemers buiten hun schuld in grote problemen omdat criminele netwerken het oog op hun bedrijf laten vallen. Ondermijning kan ook een grote negatieve invloed hebben op de uitstraling en het vestigingsklimaat van een bedrijventerrein. “Deze vorm van criminaliteit kan alleen maar effectief tegengegaan worden door goede observatie, door het herkennen van afwijkende patronen, door samenwerking tussen ondernemers en autoriteiten en door het intensief delen van kennis.”

Een goed voorbeeld daarvan stond afgelopen weekend in de media, geeft Michiel aan: ” In Heerhugowaard bleek een bedrijfspand tientallen criminele bedrijven te huisvesten. Zij maakten zich schuldig aan witwassen, financiële fraude, handel in harddrugs en valsheid in geschrifte.” Dat zou zomaar ook ongemerkt in ons eigen immens grote bedrijvenpark Westpoort kunnen gebeuren volgens Michiel, die erop wees dat volgens het bericht via de oplettendheid van lokale ondernemers de zaak aan het rollen kwam. Daarna kon door samenwerking van politie met diverse instanties effectief worden ingegrepen.


Keurmerk Veilig Ondernemen

Geuzinge werkt daarom momenteel hard aan draagvlak om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Sloterdijk Centrum te actualiseren.

Dat is een methode voor samenwerking tussen lokale ondernemersverenigingen, overheid en andere partijen, waarbij alle deelnemers afspraken maken over de aanpak van overlast, criminaliteit en onderhoud.

De looptijd van dit Keurmerk loopt af. En Sloterdijk Centrum zit volop in transformatie. Nieuwe belanghebbenden en nieuwe functies doen er hun intrede. Die moeten, aldus Geuzinge, zo snel als mogelijk samen de basis verschaffen voor een stabiele en veilige ontwikkeling van dit nieuwe woon-werkgebied in wording. Met het Gemeentelijk Projectbureau van Sloterdijk Centrum is hierover intensief contact. De komende tijd zullen stakeholders actief voor deelname benaderd worden.

Voor meer informatie: stuur een email naar secretariaat@westpoortondernemers.nl en wij nemen graag contact met u op.