Koekjesfeest

Koekjesfeest in Nieuw West: ‘Omkijken naar elkaar’

Het is bijna kerst en daarom organiseren Vrouwenplatform Saaam en Restaurant Meram in Nieuw West het Koekjesfeest. Samen zullen zij in de komende dagen 500 maaltijden en 2500 koekjes bereiden. Deze worden op 25 en 26 december aanstaande uitgedeeld aan…

Read More

Nieuws van de Tafel Duurzaamheid

Netwerkmeeting: Oplossingen voor onzekere stroomlevering Streefdatum: Donderdag 24 februari 2022 De Tafel Duurzaamheid onder voorzitterschap van Jaap Reijntjes (commercieel directeur Industry bij Croonwolter&dros B.V) bereidt voor februari 2022 een netwerkmeeting voor onze vereniging voor over Smart Grits. Dit met het…

Read More
Veiligheid

Nieuws van de Tafel Veiligheid

In het Platform Veilig Ondernemen van de regio Amsterdam Amstelland is er grote aandacht voor Criminele Ondermijning. De volgende punten zijn actueel. Mogelijkheden voor verplichte registratie van commerciële huurovereenkomsten en onderhandse leningen Er zijn op dit moment meerdere landelijke tafels…

Read More

Samenwerking OV Westpoort en SPAT in Parkmanagement

Vanaf 2004 is in Sloterdijk Centrum de Stichting Parkmanagement Teleport actief. Het SPAT biedt Parkmanagementdiensten op het vlak van schoon, heel en veilig aan de deelnemende bedrijven aan. In de jaren 80 werd Teleport ontwikkeld met kantoorgebouwen, en een focus…

Read More

Een kennismaking met het Jongerenpunt Nieuw West

Sleutelorganisatie in een complexe arbeidsmarkt Als er één aspect van de maatschappij radicaal veranderd is onder invloed van de Coronacrisis, dan is dat wel de arbeidsmarkt. En plots staan veel ondernemers nu voor de vraag, waar personeel vandaan te halen…

Read More

Ontwikkeling Haven-Stad en criminele ondermijning

Verslag Netwerkbijeenkomst 25 november 2021 De invitatieplanologie welke als strategie is gekozen voor de ontwikkeling van Haven-Stad vormt een interessante uitdaging. Het legt grote eigen verantwoordelijkheid en initiatief bij de gebruikers, de eigenaren en de ontwikkelaars. Maar het is tegelijk…

Read More
Hermes

Grand Café Hermes zet zich schrap voor de zoveelste lockdown

De meeste stoelen staan op de tafels gestapeld in Grand Café Hermes aan het Orlyplein. Zij komen er mogelijk pas diep in januari weer af. Buiten wordt het al vroeg donker. Binnen staat de meeste verlichting uit. Peter Hermes prikt…

Read More
Veiligheid

Nieuws van de Tafel Veiligheid

Extra inzet gemeente en rijksoverheid voor aanpak ondermijning Westpoort Op 30 juni jongstleden organiseerde de Veiligheidstafel van de Ondernemersvereniging Westpoort een bijeenkomst over ondermijning naar aanleiding van het net verschenen onderzoek ‘Van Verhalen naar Verbalen’ over de aanpak van ondermijnende…

Read More
Zero Waste

Nieuws van de Tafel Duurzaamheid

ZERO WASTE FOUNDATION DUURZAAMHEIDSSCAN VOOR LEDEN OV WESTPOORT Het bestuur van de Ondernemersvereniging Westpoort is van mening dat de inspanningen rond verduurzaming van het Westpoort bedrijvenpark geïntensiveerd moeten worden. Door onze Tafel Duurzaamheid is in samenwerking met de Zero Waste…

Read More
Algemene ledenvergadering

25 november 2021: Extra Algemene Ledenvergadering OV Westpoort

In verband met de tussentijdse invulling van twee vacatures in het Westpoort bestuur zal het eerste gedeelte van onze netwerkbijeenkomst op donderdag 25 november aanstaande het karakter hebben van een korte ingelaste Algemene Ledenvergadering. Michiel Geuzinge, secretaris in het Westpoortbestuur…

Read More