Prioriteit aan Veiligheid

Het veiligheidsbeleid van onze vereniging wordt sinds ruim een jaar vormgegeven door Michiel Geuzinge, secretaris in het bestuur van de OV Westpoort. Met zijn inzet heeft de vereniging de afgelopen tijd een robuuste veiligheidsvisie geformuleerd, waar een gemiddelde gemeente blij…

Read More

Pioniers van Circulariteit

Interview met bestuurslid Cor Gerritsen (Renewi) “Een treffend voorbeeld van circulariteit? Je moet je voorstellen dat wij een derde van de anderhalf miljoen afgedankte matrassen verwerken die er jaarlijks in Nederland vrijkomen bij huishoudens, hotels en zorginstellingen. Die gaan niet…

Read More

Scan veilige inrichting openbare ruimte

Met de gemeentelijke projectleiding van Sloterdijk Centrum is afgesproken dat de actie voor het Keurmerk Veilig Ondernemen zal aansluiten bij de planning dit ontwikkelgebied. De Veiligheidsscan waartoe de gemeente opdracht geeft zal van invloed zijn op de wijze waarop van…

Read More

Tafel Veiligheid

Keurmerk Veilig Ondernemen Sloterdijk Centrum De Tafel Veiligheid van OV Westpoort treft voorbereidingen om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Sloterdijk Centrum te vernieuwen. Michiel Geuzinge, voorzitter van de Tafel licht toe: Ondernemersvereniging Westpoort start met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en…

Read More

Grote verbetering Australiehavenweg

De gemeente heeft het definitieve conceptontwerp gepresenteerd voor een stevige upgrading van de Australiehavenweg. Deze weg, die onder meer de detailhandel cluster in Sloterdijk III bedient, bleek in toenemende mate niet meer optimaal aan te sluiten aan de omgeving. In…

Read More

Tafel Vastgoed

Investeringsbesluit Sloterdijk-Centrum De gemeenteraad wordt in maart 2021 gevraagd in te stemmen met het stedenbouwkundig plan Sloterdijk-Centrum. Onderdeel van dat besluit is het beschikbaar stellen van budget voor de transformatie van dit stationskwartier naar een stoer, groen en hoogstedelijk woon-werk…

Read More

De Kracht van Regionale Economische Diversiteit

Rondetafel sessies met Don Murphy De OV Westpoort organiseert in de maanden februari en maart een serie kleinschalige online rondetafel sessies waarvoor leden en relaties worden uitgenodigd. Daarbij kan worden doorgepraat over de uitgangspunten van prof. Balland in relatie tot…

Read More

“Sloterdijk III verdient betere gebiedsidentiteit”

Onderzoek Studenten Sociologie “De gebiedsidentiteit van Sloterdijk III is nu nog te negatief. Anonimiteit, onveiligheid en vervuiling overheersen nog te veel in dit gebied.” Aldus Sociologie studenten van de Vrije Universiteit bij de presentatie van een onderzoek dat werd verricht…

Read More

Hoogstedelijk Haven-Stad

Verslag van een expertmeeting Het Programmabureau Haven-Stad bracht op 26 januari experts bijeen om te praten over het concept hoogstedelijkheid. Er is volop aanleiding daartoe. Meer dan ooit moet de gemeente Amsterdam in hoge densiteit bouwen om actuele ontwikkelingen en…

Read More

The Student Experience – studentenhuisvesting met beleving

Interview met Juliette Willemse, algemeen directeur Een state-of-the-art studentencomplex mag de nieuwste vestiging van Student Experience aan de Minervahaven zeker genoemd worden, met haar 596 gemeubileerde studio’s, zeer uitgebreide faciliteiten voor de studenten en riant uitzicht op de haven. Algemeen…

Read More