Tafel Vastgoed

Investeringsbesluit Sloterdijk-Centrum De gemeenteraad wordt in maart 2021 gevraagd in te stemmen met het stedenbouwkundig plan Sloterdijk-Centrum. Onderdeel van dat besluit is het beschikbaar stellen van budget voor de transformatie van dit stationskwartier naar een stoer, groen en hoogstedelijk woon-werk…

Read More

De Kracht van Regionale Economische Diversiteit

Rondetafel sessies met Don Murphy De OV Westpoort organiseert in de maanden februari en maart een serie kleinschalige online rondetafel sessies waarvoor leden en relaties worden uitgenodigd. Daarbij kan worden doorgepraat over de uitgangspunten van prof. Balland in relatie tot…

Read More

“Sloterdijk III verdient betere gebiedsidentiteit”

Onderzoek Studenten Sociologie “De gebiedsidentiteit van Sloterdijk III is nu nog te negatief. Anonimiteit, onveiligheid en vervuiling overheersen nog te veel in dit gebied.” Aldus Sociologie studenten van de Vrije Universiteit bij de presentatie van een onderzoek dat werd verricht…

Read More

Hoogstedelijk Haven-Stad

Verslag van een expertmeeting Het Programmabureau Haven-Stad bracht op 26 januari experts bijeen om te praten over het concept hoogstedelijkheid. Er is volop aanleiding daartoe. Meer dan ooit moet de gemeente Amsterdam in hoge densiteit bouwen om actuele ontwikkelingen en…

Read More

The Student Experience – studentenhuisvesting met beleving

Interview met Juliette Willemse, algemeen directeur Een state-of-the-art studentencomplex mag de nieuwste vestiging van Student Experience aan de Minervahaven zeker genoemd worden, met haar 596 gemeubileerde studio’s, zeer uitgebreide faciliteiten voor de studenten en riant uitzicht op de haven. Algemeen…

Read More

Strijd tussen werken en wonen? Ons standpunt

Opvallend is dat met de instemming over het Integraal Raamwerk Haven-Stad, er nog geen volledige rust is gekomen in de discussie over de afweging van ruimtelijke belangen van werken versus wonen. De zorg blijft in sommige kringen of industriële en…

Read More

Corona snelstraat in Westpoort voorkomt onnodig ziekteverzuim

Aan de Heining op industrieterrein Westpoort in Amsterdam is begin november een Corona snelteststraat geopend. Zowel bedrijven als particulieren kunnen hier gebruik van maken. Bij het maken van een afspraak worden mensen vaak dezelfde dag nog getest en horen ze…

Read More

Tafel Vastgoed: Sloterdijk 1 Zuid als model voor de toekomst

Al vanaf 2016 wordt in Sloterdijk I Zuid gewerkt aan de vorming van een nieuwe woonwerkwijk. De Vastgoed Tafel van OV Westpoort boog zich op 3 december met de gemeente, eigenaren en ontwikkelaars over de stand van zaken. Gemeentelijk projectleider…

Read More

Stand van zaken Haven-Stad

In de Regiegroep Participatie Havengebied, waarin onze OV Westpoort zitting heeft, is op 30 november de laatste ambtelijke conceptversie van het Integraal Raamwerk Haven-Stad besproken. De nota, opgesteld door het Programmabureau Haven-Stad, is in principe gereed en kan bij de…

Read More

Tafel duurzaamheid brengt kerndocument uit

Interview met tafelvoorzitter Jaap Reijntjes “Volgens mij hebben wij als bedrijfsleven ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit het omslagpunt naar besef van urgentie wel bereikt.” Dat is de ervaring van Jaap Reijntjes, voorzitter van de Tafel Duurzaamheid van de Ondernemers…

Read More