Werknemers en Onderwijs

Home » Onze Horizon » Werknemers en Onderwijs

Werknemers en onderwijs

Werknemers en Onderwijs

Kennis ontwikkelen, in standhouden en kunnen inzetten is de sleutel en dat geldt ook voor Westpoort. Het beeld van een betrekkelijk extensief productiegebied klopt niet meer. Ook sectoren met in de beeldvorming nog steeds een ambachtelijke inslag – zoals maakindustrie en logistiek – barsten van de ‘high tech’ en de
‘high service’. Westpoort heeft dus een constante interactie met het beroepsonderwijs nodig.

Ten eerste om aan goed personeel te komen en om de jonge generaties op de arbeidsmarkt te interesseren voor dit spannende stuk van Amsterdam; ten tweede om de kennis van het reeds werkende personeel up to date te houden. Met een aantal werkenden even groot als de werkende bevolking van Maastricht moeten we dus tot waardevolle samenwerking komen met aandacht voor wat we voor elkaar kunnen betekenen.

We zijn fortuinlijk dat we kennisinstellingen in Westpoort actief hebben waaronder:
– Hout­ en Meubileringscollege met MBO opleidingen voor beroepen in de richtingen
interieur & wonen, meubel & hout, design & mode accessoires
– Mediacollege Amsterdam met media beroepspraktijk en een breed gamma aan opleidingen
zoals audio visueel, creatieve productie, game developer, media vormgeving & ICT
– ROC van Amsterdam­ MBO College Westpoort met opleidingen in techniek, mobiliteit, handel en administratie
en met dé plek voor techniekopleidingen in de Amsterdamse regio

In het verlengde hiervan kan aandacht gegeven worden aan het gebruik van de lokale bedrijven als praktijkruimtes en van zaken
zoals stageplaatsen en leeropdrachten. Kort samengevat: wat is nodig om elkaar beter te leren kennen en benodigde aanvoer van kennis nodig voor het bedrijfsleven te bevorderen. Van belang dus dat we
in kaart weten te brengen wat er nu en toekomstgericht nodig is in termen van talent c.q. waar komen de jonge talenten vandaan en waar komen de benodigde professionals vandaan. Wij zien hier een taak weggelegd voor de lokale HR-community en de aanvoerders van de kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn in dit grote uitdagende gebied. Dat de gemeente hier ook een rol in kan spelen is duidelijk en dus van belang.

Grafiek westpoort aantrekkelijk voor werknemers

 

 

IS WESTPOORT EEN AANTREKKELIJK GEBIED VOOR WERKNEMERS?
Uit het ledenonder­zoek Westpoort 2016 blijkt dat de personeelsvoor­zieningen een grote kwaliteitsslag vergt.