Veiligheid en groei

Home » Onze Horizon » Veiligheid en groei

Veiligheid: onmisbare voorwaarde voor groei

Veiligheid: onmisbare voorwaarde voor groei.

Samen met onze Westpoort leden hebben we ons zeer moeten inspannen om het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijven­ terreinen (KVO­B) te verwerven. Het vereiste toewijding en daadkracht de ambtelijke organisatie te overtuigen en deelgenoot te maken.

Na drie jaar van inspanning met o.a. veel buurtwerk en aandacht voor dag en nachtschouws ontvingen we, met ondersteuning
van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en waardevol project- support van MKB Nederland, het KVO-B keurmerk voor een groot deel van Westpoort. Blijft over de uitdaging geheel Westpoort op basis van het KVO-B convenant operationeel te krijgen.

Keurmerk veilig ondernemen

In zo’n groot en open gebied als Westpoort zijn er gewoon veel veiligheidsrisico’s. Het gaat om fysieke veiligheid van (vrouwelijk) personeel en bezoekers; om inbraakbestendigheid; om tegengaan van illegale activiteiten (drugsdeals, lozingen); om alertheid op illegaal gebruik van gebouwen en terreinen (wietplantages). Daarnaast gaat ook cybersecurity aandacht vragen.

Maar ook de fysieke veiligheid en de veiligheidsbeleving zijn wezen- lijk. Het is namelijk nog steeds niet mogelijk om een getalsmatig overzicht te krijgen van de veiligheidssituatie in het Westpoort gebied. E.e.a. houdt in dat het nog steeds niet mogelijk is duidelijkheid te krijgen wat de status c.q. het niveau van veiligheid is, welke acties aandacht behoren te krijgen en welke verbeteringen gemaakt kunnen worden. Als een gevolg is het lastig om, ook na het keurmerkproces, regie te voeren en een effectieve taakverdeling af te spreken tussen individuele bedrijven, samenwerkende bedrijven, beveiligers, de politie en brandweer. We moeten dus werken aan een nadrukkelijke koppeling tussen alle informatiebronnen en analyses enerzijds en het lokale handelingsniveau anderzijds. De opkomst van ‘smart cities’
gaat zeker helpen: we kunnen het terrein namelijk voorzien van lokale monitorsystemen. Echter dat vereist funding en moet wel eerst alle- maal georganiseerd worden. En als het kan met enige spoed.

Daarbij telt zeker mee dat veiligheid internationaal gezien een primaire vestigingsvoorwaarde is. Ongeveer het eerste wat buitenlandse bedrijven vragen die een vestiging in Nederland overwegen is of het veilig is en hoe die veiligheid georganiseerd en geborgd wordt.