Schoner en internationaler

Home » Onze Horizon » Schoner en internationaler

Bedrijvigheid: schoner, intensiever, intenationaler

Bedrijvigheid: Schoner, intensiever, internationaler.

In de beeldvorming is Westpoort het terrein voor belastende
en zware, meest haven gebonden bedrijvigheid. Maar dat beeld klopt allang niet meer.
De grootste cluster in het gebied is zakelijke diensten, gevolgd door groothandel en retail. Daarna komen transport en logistiek, gevolgd door ICT & communicatie, bouw en financiële diensten. De maakindustrie is het zevende en kleinste cluster. Het beeld klopt wel dat het vooral om grotere bedrijven gaat. De 2.000 ondernemers hebben gezamenlijk 50.000 werknemers in dienst, evenveel als er in de stad Maastricht werken. Die komen allemaal van buiten, soms zelfs van ver weg.

De geleidelijke verandering in de aard van de bedrijvigheid is niet zozeer een gevolg van ‘beleid’. Het beleid is steeds geweest dat West- poort een terrein is voor bedrijven met een hoge milieubelasting,
die uit de bewoonde stad geweerd moeten worden. De verandering is vooral een gevolg van economische processen en van de bedrijfs- ontwikkeling; een steeds hogere kennisdichtheid, een verdergaande automatisering in de productie, het langzaam verdwijnen van vervuilende bedrijvigheid.

Het grote voordeel van Westpoort is dat er nog ruimte is. Het heeft nog zin om na te denken over thema’s, clustering en ondersteunende voor- zieningen. Wij zien vanwege de ligging – tussen haven, luchthaven en stad – een toekomst als vestigingsplek voor internationale bedrijven. De komende decennia zullen bijvoorbeeld veel investeringen van Aziatische origine zijn. Westpoort heeft de ruimte voor hun laboratoria
en logistieke knooppunten en heeft ook de ruimte – fysiek en mentaal – om een vestigingsbiotoop te ontwikkelen die hen past. We stellen ons voor dat er gericht geacquireerd gaat worden op de Aziatische markt.
De propositie van een gebied vlakbij haven, luchthaven en snelweg- systeem wordt – in onze ervaring – goed begrepen in deze oosterse landen met hun ‘freezones’. De bonus is de nabijheid van de binnen- stad; one of Europe’s best to enjoy!

We denken dat het aantrekken van internationale bedrijven en de verdere verdichting van het terrein de komende jaren een groei mogelijk maken naar 70.000 arbeidsplaatsen.We denken dat het aantrekken van internationale bedrijven en de verdere verdichting van het terrein de komende jaren een groei mogelijk maken naar 70.000 arbeidsplaatsen.

grafiek werkgelegenheids groei westpoort

 

 

WERKGELEGENHEID:

Als we het goed aanpakken dan is in 2028 de Westpoort werkgelegenheid van 50.000 naar 70.000 werknemers gegroeid. Dat is een groei van maar liefst 40%.