Samenvatting

Home » Onze Horizon » Samenvatting

Samenvatting van De stip op onze horizon in 2028

Samenvatting van de stip op onze horizon 2028

Westpoort staat voor een grote transformatie. Het is nu nog een betrekkelijk anoniem gebied, waarvan amper bekend is dat er momenteel 50.000 mensen werken die 15% van het regionaal product van Amsterdam produceren.

De verstedelijkingsopgave betekent de komst van mogelijk 40.000 of meer bewoners. En door het wegtrekken van vervuilende bedrijvig- heid gaat een nieuwe dynamiek ontstaan op het bedrijventerrein.
De Ondernemersvereniging Westpoort wil de transformatie inzetten met een hoog ambitieniveau. Over tien jaar moet Westpoort een bloeiend werklandschap zijn, met iconische architectuur die zich met de Hamburgse HafenCity kan meten en met goede verblijfsvoorzieningen voor bewoners, werknemers en bezoekers. Het moet daar- naast een terrein zijn dat uitstekende vestigingsvoorwaarden biedt aan de bedrijven in termen van veiligheid, digitale omgeving, hospitality, samenhang en bereikbaarheid. Een terrein dat geschikt is voor internationale acquisitie, zeker in de opkomende economieën in Azië. En een terrein dat voldoet aan alle klimaatdoelen van Parijs en blijvend energie oplevert voor de rest van de stad.

Het is een grote en complexe opgave, die veel zal vergen aan regievoering door ondernemers en gemeente. We zien dat on- voldoende gebeuren vanuit de bestaande lijnorganisatie van de gemeente Amsterdam. Het is te gefragmenteerd en te ver weg. Alleen al het bestuurlijke verhaal is niet goed werkbaar:
we hebben op dit moment met vier verschillende gebieds-wethouders te maken.

Om de kwaliteit en het ambitieniveau van de komende transformatie te waarborgen, willen we twee dingen vragen van de Amsterdamse politiek:
– Spreekt u, in verkiezingsprogramma’s en later in het nieuwe coalitieakkoord, uit voor de komst van een ‘Westpoort- wethouder’, met daaraan gekoppeld een Westpoortbureau met ruimtelijke, stedenbouwkundige, milieukundige en economische expertise.
– Spreekt u uit voor een onderzoek naar de mogelijkheid van
een gemeente breed ondernemersfonds, zodat de ondernemers de beschikking krijgen over een sterke en stabiele financiële positie, waarmee zij hun belangen kunnen bundelen en een mederegie over de gebiedstransformatie kunnen voeren.

grafiek_samenvatting