Ondernemers en overheid

Home » Onze Horizon » Ondernemers en overheid

Ondernemers en overheid in gezamenlijke regie

Ondernemers en overheid in gezamenlijke regie

De ‘point’ van de opsomming van gebiedsopgaven is dat Westpoort ‘dedicated’ ambtelijke en politieke aandacht nodig heeft: een gebieds- wethouder die aan de raad rapporteert en een projectbureau met eigen bevoegdheden. Natuurlijk moeten die bevoegdheden aan voor- schriften van transparantie en deugdelijkheid voldoen en in grote lijnen passen binnen de structuurplanning van de stad als geheel. Maar de opgave is zo specifiek en tegelijk zo grootschalig, dat het project verkommert wanneer het een van de vele tientallen trans- formatieprojecten wordt die Amsterdam op z’n bord heeft liggen.

We komen niet met een nieuwe gedachte. Er zijn internationaal heel veel havenbekkens door een conversie gegaan met een tijdelijke bestuurlijke constructie. Een vergaand voorbeeld is het oude havengebied van het Engelse Liverpool. Dat gebied werd destijds uit de regie van de lokale overheid losgemaakt en rechtstreeks aangestuurd door de centrale overheid in Londen. Londen liet zich bijstaan door een goed geoutilleerde adviescommissie vanuit het lokale bedrijfsleven en legde verantwoording af in het parlement. Na een reeks van jaren was de conversie van het gebied voltooid en kon deze constructie weer verdwijnen. Deze vergaande variant
is voor Westpoort niet nodig. Met een ‘gebiedswethouder’ en een projectbureau kan deze grootschalige uitdaging ‘focus’ gegeven worden en kunnen we in goede samenwerking Westpoort ‘Internationaal op de kaart zetten’.

grafiek_ondernemers_betrokkenheid

 

 WORDEN ONDERNEMERS VOLDOENDE BETROKKEN BIJ HET INRICHTING EN KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE?
Uit het ledenonder­zoek Westpoort 2016 blijkt dat ondernemers de ambitie hebben om veel meer sturing te geven aan hun gebied.