Onze Horizon

Westpoort: De stip op onze horizon in 2028

De stip op onze horizon in 2028

De Ondernemersvereniging Westpoort zet zich in met als doel het:

  • bevorderen van onderlinge betrekkingen, samenwerking en solidariteit
  • netwerken met elkaar en het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring
  • onderhouden van goede communicatielijnen met de overheid (belangenbehartiging)
  • versterken van het ondernemersklimaat met aandachtspunten zoals bereikbaarheid, economische groei, gebiedsontwikkeling, lokale voorzieningen, milieu en veiligheid

Afbeelding1

Om deze ambitie te realiseren is sterke aansturing nodig zoals we die mochten ervaren in de periode 2010 – 2014 met wethouder Freek Ossel. Dit manifest is dan ook een oproep aan de Amsterdamse politiek om na de verkiezingen van 2018 weer één van de wethouders als project wethouder voor dit uitdagende gebied te benoemen.

Als een gevolg van recente ervaringen zijn we namelijk tot de conclusie gekomen dat gedegen centrale aansturing vanuit de Gemeente noodzakelijk is en dat wederzijdse samenwerking op een hoger niveau beter behoort te worden gerealiseerd.

In de onderliggende pagina’s leest u een aantal belangrijke zaken die we aandacht willen geven in proactieve samenwerking met de Gemeente met als doel Westpoort de komende jaren daadkrachtiger vooruit te stuwen en bij 2028 erkend te zien als internationaal toonaangevend.