Ontdek De Bretten

juli 20, 2022

De Bretten

De Bretten? Dat is mogelijk het best bewaarde geheim van ons industriële en zakelijke Westpoort regio. En wat voor een geheim. De Bretten is een plek waar mens, dier en natuur samenkomen. Deze groene parel ligt in Sloterdijk West, tussen de Haarlemmerpoort en Halfweg. Het is de laatste stadswildernis van Amsterdam. Verslag van een verkenningstocht.

Onder begeleiding van Heidi Lenaarts, circulair adviseur van het Stadsdeel Nieuw West, en Martin Wolters, stedenbouwkundige fietste een Westpoortgezelschap door dit unieke natuurgebied.
De naam is vermoedelijk afgeleid van herberg de Britten, die langs de Haarlemmertrekvaart destijds erg veel klandizie trok. De Bretten kent nu de hoogste graad van bescherming als natuurgebied. Er zijn ecologische tours mogelijk, zonder dat het een recreatieplaats wordt. Zo mag er bijvoorbeeld niet gebarbecued worden. Veel in het beheer is gericht op natuurbeleving en sportbeoefening. Het gebied kent een uitstekend netwerk van fietsroutes. De biodiversiteit van het gebied is groot. Er huizen vleermuizen. En er komen 51 bijensoorten voor, waarvan acht op de bedreigde soortenlijst staan. De Bretten is van oorsprong een waterrijk gebied, dat in de loop van de tijd werd omgezet tot landbouwgebied. Vervolgens werd het water weer in het landschap teruggebracht. Delen van het gebied zijn heuvelachtig. Dat komt door puin dat er werd gestort bij de aanleg van de Amsterdamse metrolijn in de jaren ’70. Het gebied is vervolgens geheel aan de natuur overgelaten. Dat heeft tot prachtige resultaten geleid. Het Westpoort bedrijvenpark is overigens nooit ver weg. Af en toe hebben natuurminnaars aan de horizon uitzicht op onze bedrijvigheid.
Opmerkelijk zijn de Pionierkavels langs de randen van de Bretten, zoals aan de Sierenborch in Sloterdijk. Deze tijdelijk braakliggende kavels zijn bestemd voor toekomstige uitgave als vestigingsplaats voor bedrijven. Intussen worden de kavels geheel aan de natuur overgelaten; planten vestigen er zich als pioniers en er ontstaat een nuttig natuurlijk microklimaat. Al deze tijdelijk braakliggende kavels in de hele stad, vormen samen een natuurgebied zo groot als het Vondelpark. De afspraak is dat, ook als er zich zeldzame soorten nestelen, dat geen belemmering zal zijn voor toekomstige ontwikkeling.
Wilt u ook een tour door dit unieke Brettengebied? Dat is mogelijk via de Westpoort ondernemersvereniging. Wij brengen belangstellende groepen in het Westpoort bedrijvengebied graag in contact met de beheerders van De Bretten.

De Bretten