Nieuws van de Westpoort Tafels

juli 20, 2022

Tafel Veiligheid

Platform Veilig Ondernemen

Sinds kort heeft het PVO Amsterdam-Amstelland twee nieuwe adviseurs: Fouad Benaya en Dorothy Carvalho de Sena. Fouad heeft hiervoor gewerkt bij de gemeente Amsterdam, waarbij hij in zijn laatste functie de rol van projectleider veiligheid vervulde. Dorothy heeft voordat ze bij het PVO kwam verschillende functies bij de politie vervuld. We zijn heel blij dat er nu twee fulltime adviseurs veilig ondernemen zijn voor de regio Amsterdam-Amstelland!

De adviseurs onderhouden voor onze regio de contacten met ondernemers(verenigingen) en de professionals van de gemeenten, de politie en het georganiseerd bedrijfsleven. Daarnaast kunnen zij adviseren over veiligheidsmaatregelen en ondersteunen bij projecten en activiteiten gericht op veilig ondernemen. Fouad is aanspreekpunt voor de stadsdelen west, nieuw-west, zuid en noord en de regiogemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Diemen. Dorothy is aanspreekpunt voor de stadsdelen oost, zuidoost en centrum en de regiogemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Weesp. Wil je contact met ze opnemen? Kijk wie voor jouw gebied het aanspreekpunt is en mail dan naar Fouad of Dorothy.

Online veiligheidstrainingen

Het Platform Veilig Ondernemen in de regio Noord-Holland, het RPC NH, biedt gratis online trainingen aan voor ondernemers en hun medewerkers. De trainingen maken werkgevers en managers bewust van de veiligheidsrisico’s die zij en hun medewerkers lopen en hoe ze zich tegen criminaliteit kunnen wapenen. De trainingen die worden aangeboden zijn onder meer een Training Altijd Alert, Training Agressie & Geweld, Training Cybercrime en Training Overvallen. Kies een online training via deze link.

Tafel Arbeidsmarkt

Versterking Westpoort Werkt

Westpoort Werkt is het samenwerkingsverband dat inhoud geeft aan het arbeidsmarktbeleid voor Westpoort en de nabijgelegen woongebieden zoals Stadsdeel Nieuw West.
Westpoort Werkt heeft een goed netwerk opgebouwd en zijn er mooie dingen neergezet. Denk aan de matchingstafel, Westpoort Tour voor collega’s, maar ook de pilot met bedrijven in 2021 en de afgelopen zeehavendagen. Zowel aan de kant van het matchen als aan het imago is gewerkt.
Uit de laatste factor C sessie kwam naar voren dat er ontzettend veel ideeën zijn om Nieuw West met Westpoort te verbinden. Wel werd vastgesteld dat de focus en een gezamenlijke en duidelijke opgave wordt gemist. Met een brainstormsessie zullen stappen worden gemaakt om Westpoort Werkt steviger neer te zetten. En dieper in te gaan op vragen zoals: Wat willen wij met Westpoort Werkt bereiken nu en over een x aantal jaar? Wie zijn de niet werkenden in Nieuw West en hoe kunnen wij die bereiken en richting werk helpen in Westpoort? Onze Westpoort ondernemersvereniging neemt vanzelfsprekend actief mee aan dit proces.