Nieuws van de Veiligheidstafel Westpoort

april 27, 2020

De Veiligheidstafel van de OV Westpoort komt regelmatig bijeen om de veiligheidssituatie van ons gebied te bespreken. Hierbij worden ervaringen ingebracht, onderling vergeleken en uitgewisseld met autoriteiten als de Politie en de Brandweer. Ook worden concrete suggesties gedaan voor maatregelen. Ook u kunt deelnemen aan dit overleg onder auspiciën van de OV Westpoort. Neem hiervoor gerust contact met mij op. Geuzinge@westpoortondernemers.nl

Cybersecurity en cybercrime
De veiligheid van de eigen ICT-infrastructuur wordt alleen maar belangrijker voor de bedrijven in Westpoort. Het grote aantal werknemers dat thuis werkt brengt kwetsbaarheden met zich mee en ondernemers moeten ook alert zijn op de groeiende digitale criminaliteit. De OV Westpoort, gemeente en partners ondersteunen ondernemers met informatie en diverse activiteiten zoals:

Veilig videovergaderen
Het Havenbedrijf, heeft een Cyber Securityprogramma en helpt zo de cyberweerbaarheid van organisaties in het Noordzeekanaalgebied te verbeteren. Hier geven zij advies over hoe om te gaan met de cyber- en privacy risico’s van online vergaderen: Risico’s van online vergaderen.

Analyse van veel gebruikte videoconferencing tools
De Informatiebeveiligingsdienst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een overzicht gemaakt van de randvoorwaarden waaraan videoconferencing tools en apps zouden moeten voldoen en een quick scan gemaakt van enkele veel gebruikte producten, ook open source:
Veilige videoconferentie tools

Veilig ondernemen in de regio Amsterdam in Coronatijd
Het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland heeft een uitgebreide nieuwsbrief uitgebracht over veilig ondernemen in de regio Amsterdam, over onderwerpen als inbraakpreventie, mobiele surveillance, aangiftemogelijkheden en informatie over regionale telefoonnummers, voorzieningen en regelingen: Regionaal Platform Veilig Ondernemen.

Meer tips & trucs over het voorkomen van cybercrime op de site van de politie.

 

Hartelijke groet, Michiel Geuzinge
Secretaris en voorzitter van de Veiligheidstafel