Nieuws van de Tafel Veiligheid

november 10, 2021

Veiligheid

Extra inzet gemeente en rijksoverheid voor aanpak ondermijning Westpoort

Op 30 juni jongstleden organiseerde de Veiligheidstafel van de Ondernemersvereniging Westpoort een bijeenkomst over ondermijning naar aanleiding van het net verschenen onderzoek ‘Van Verhalen naar Verbalen’ over de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied en de haven van Amsterdam.”

Dit onderzoek heeft veel in beweging gebracht. Enkele weken geleden hebben minister Grapperhaus en het gemeentebestuur gereageerd op het onderzoek. Minister Grapperhaus meldde aan de Tweede Kamer dat hij extra geld uittrekt voor de aanpak van ondermijning rond logistieke knooppunten.

De burgemeester, hoofdcommissaris van politie en het Openbaar Ministerie meldden aan de gemeenteraad van Amsterdam dat ze een analyse gaan maken over de aard en omvang van het ondermijningsvraagstuk in het Westelijk Havengebied. Zij vinden publiek-private samenwerking daarbij noodzakelijk en noemen de Ondernemersvereniging Westpoort als een van de partners.

De brief aan de gemeenteraad is hier in te zien:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10613465/1#search=%22Bestuurlijke%20reactie%20rapport%20Van%20verhalen%20naar%20verbalen%20inzake%20ondermijning%20NZKG%22

Aanpak leefbaarheid en veiligheid Sloterdijken

Het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West heeft het initiatief genomen om met de partners een analyse van de leefbaarheid en veiligheid van de Sloterdijk-gebieden te maken. De analyse moet leiden tot een gemeenschappelijk beeld van de belangrijkste vraagstukken en de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak in gang zetten. De Ondernemersvereniging Westpoort is uitgenodigd om een bijdrage te leveren. We waarderen het initiatief van het stadsdeel om proactief met de partners om de tafel te gaan zitten. Dit helpt om Westpoort hoger op de agenda te krijgen bij het gemeentebestuur in het stadhuis.

Bouwontwikkelingen Sloterdijk-Centrum en leefbaarheid en veiligheid

In het gebied rond station Sloterdijk wordt druk gebouwd en er zijn nieuwe bouwprojecten in voorbereiding. Het stadsdeel en de projectgroep van de gemeente een analyse laten maken van de sociale veiligheid in het gebied. Welke maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het gebied tijdens en na de bouwactiviteiten een prettige, veilige en mooie uitstraling heeft. In haar inspraakreactie op de bouwplannen heeft de Ondernemersvereniging Westpoort aangedrongen op het maken van zo een analyse, we zijn door de makers ook geïnterviewd. We zijn blij dat het er is en gaan graag in gesprek met de gemeente over de uitvoering.

Vuildumpingen in Sloterdijk 3

De vereniging krijgt meldingen over vuildumping in Sloterdijk 3. De komende maanden zal de gemeente mede op ons verzoek intensiever handhaven op het illegaal bijplaatsen en achterlaten van afval.