Nieuws van de Tafel Veiligheid

december 22, 2021

In het Platform Veilig Ondernemen van de regio Amsterdam Amstelland is er grote aandacht voor Criminele Ondermijning. De volgende punten zijn actueel.

Mogelijkheden voor verplichte registratie van commerciële huurovereenkomsten en onderhandse leningen

Er zijn op dit moment meerdere landelijke tafels over het tegengaan van crimineel misbruik van vastgoed. Partijen die hierin vertegenwoordigd zijn, zijn o.a. politie, Openbaar Ministerie, Ministerie van J&V, gemeenten, woningcorporaties, vastgoedorganisaties en makelaarsvereniging. In de betreffende landelijke tafels is gesproken over het opstellen van een huurdersregister. Wie huurt waar en komt dat overeen moet de praktijk van bedrijfsvoering? Het wordt gezien als een mogelijkheid om ondermijning in de vastgoedbranche tegen te gaan. Ideeën zitten in de verkennende fase.

Prostitutie in hotels

Er is overlast van prostitutie in hotels, maar er zijn inmiddels afspraken gemaakt over de aanpak. Ondernemers worden beter gewaarschuwd en krijgen een kans en ook de tijd om maatregelen te nemen. Er zijn inmiddels 2 flyers handelingskader hotels (1 voor de hoteliers en 1 voor de werknemers) gereed, zowel in het Nederlands als in het Engels, en deze staan op de website van het PVO Amsterdam-Amstelland.