Nieuws van de Tafel Duurzaamheid

november 10, 2021

ZERO WASTE FOUNDATION DUURZAAMHEIDSSCAN VOOR LEDEN OV WESTPOORT

Zero Waste

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Westpoort is van mening dat de inspanningen rond verduurzaming van het Westpoort bedrijvenpark geïntensiveerd moeten worden. Door onze Tafel Duurzaamheid is in samenwerking met de Zero Waste Foundation een programma uitgewerkt voor uitvoering van Duurzaamheidsscans bij bedrijven.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw (met een aantal uitzonderingen) minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Aanvullend kunnen bij de door OV Westpoort en Zero Waste Foundation aangeboden scans ook adviezen worden gegeven ten aanzien van afvalvermindering en zuinig watergebruik.

Om ondernemers in Westpoort te helpen met slim verduurzamen heeft de Zero Waste Foundation de duurzaamheidsscan MKB ontwikkeld. Met deze scan weet u direct waar u kunt verduurzamen en hoe u dit rendabel kan doen. En, dankzij subsidie vanuit de RVO kan deze scan via de vereniging worden aangeboden voor een fractie van de prijs.

Immers, het credo van een moderne duurzame samenleving is:

Van afval naar grondstof en van kosten naar opbrengst!

Zie voor nadere informatie over deelname http://ov-westpoort.zerowaste.foundation

Heeft u belangstelling voor deze Duurzaamheidsscan?

Meld u nu hier aan