Nieuws van de Tafel Duurzaamheid

januari 28, 2022

Netwerkmeeting: Oplossingen voor onzekere stroomlevering
Donderdag 24 februari 2022

De Tafel Duurzaamheid onder voorzitterschap van Jaap Reijntjes (commercieel directeur Industry bij Croonwolter&dros B.V) bereidt voor 24 februari 2022 een netwerkmeeting voor onze vereniging voor over Smart Grids. Dat gebeurt in samenwerking met Energico Grid Management Systems.

Deze bijeenkomst vindt aansluitend aan onze Algemene ledenvergadering plaats.


In onze Randstad regio moeten ondernemers er rekening mee houden dat verzoeken om nieuwe stroomaansluitingen niet aangenomen kunnen worden. En dat de stroomleverantie op piekmomenten overbelast raakt. Smart Grids zijn essentieel in de Energietransitie (elektrificatie, energieopslag, lokale opwekking en meer aansluitingen, etc.) en nu al een relevant onderwerp binnen Amsterdam Westpoort.

Smart Grids hebben als doel de vraag naar elektriciteit te beïnvloeden aan de hand van het actuele aanbod. Het conventionele net is vraag-gestuurd en hiërarchisch; de productie wordt gestuurd door het actuele verbruik. Alternatieve energie wordt daarentegen opgewekt onafhankelijk van de vraag. De ontwikkeling van deze alternatieve energie houdt zeker nog geen gelijke tred met de sterk toenemende elektrificatie van de samenleving.
Met een Smart Grid kan nauwkeuriger op het actuele aanbod worden afgestemd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie, tweerichtingsverkeer, en computerintelligentie.
Met de leden van de OV Westpoort zal worden verkend hoe met het Smart Grid verlichting in de leveringsproblemen gebracht kan worden.