Nieuws van de Tafel Arbeidsmarkt

januari 28, 2022

Grote Spelers: Talentvolle jongeren van Stadsdeel Nieuw West

Werkgevers hebben moeite om vacatures te vervullen; op alle opleidingsniveaus. Amsterdam Nieuw -West is een broedplaats voor jong talent. Een mooie match! De young professionals uit Nieuw West, de Grote Spelers, vormen een grote groep, zijn ambitieus en gedreven.

Young professionals en werkgevers met elkaar in gesprek bij de Grote Spelers Netwerkwandeling december 2021.

Het ontbreekt hen regelmatig aan een professioneel netwerk, sollicitatie skills, werkervaring of ze hebben te maken met discriminatie waardoor ze geen baan op niveau kunnen krijgen. Heel tekenend: deze jongeren leggen zich niet neer bij de situatie. Ze accepteren dan een baan onder hun niveau of die niet passend is bij hun ambitie. Oftewel: voor die werkgever en werknemer een mismatch. Lange tijd was deze grote groep jongeren voor de gemeente en andere instanties niet zichtbaar.

Eigen programma
Met Grote Spelers Nieuw West hebben ze een eigen programma, waarbij ze met werkgevers samen de opzet hebben mogen bepalen. Het programma, dat geïnitieerd is door de Gemeente Amsterdam, draagt ertoe bij dat de young professionals zich kunnen ontwikkelen op het persoonlijke en professionele vlak met een Academy, Mentorprogramma, Step Up -werkervaringsplaatsen, Vacaturesite en Inspiratie & netwerkactiviteiten.

Kansen voor young professionals en werkgevers
Zo krijgen deze young professionals een eerlijke kans. Ook werkgevers krijgen de mooie kans op toegang tot een netwerk van jong talent. Naast een gedreven young professional als werknemer kan een werkgever zo ook invulling geven aan oprecht Diversiteit- en Inclusiviteitsbeleid binnen de organisatie

De eerste groep van de Academy is in oktober gestart en heeft deze medio december afgerond. Deze Young Professionals stromen nu via het StepUp programma (werkervaringsplaatsen) of op eigen kracht door naar regulier werk of maken bewust een keuze voor een andere studie. Het mentorschap-programma ondersteunt hen hier ook bij, waarbij een professional regelmatig contact heeft met een mentee.

Partnerschap
Wij gaan graag de samenwerking aan met ondernemingen uit het havengebied en specifiek met Westpoort. Bedrijven kunnen bij ons terecht met vacatures voor HBO/WO (startersfuncties tot ca 3 jaar werkervaring), werkervaringsplaatsen (6 maanden). Ook mentoren.

Voor meer informatie: www.grotespelersnw.nl

Ook kan contact opgenomen worden met Arnout van Dijk, netwerkbouwer werkgevers van Grote Spelers Nieuw West, arnout@kurago.nl of 06-50233717.