2017

happy-new-year-wishes-2016

Welkom & opening – onze voorzitter Philip Larsen

Afbeelding1

Dames & heren, onze beste wensen voor een succesvol 2017, met goede gezondheid, voorspoed en zakelijk succes. Stel voor dat we daar zo een glaasje champagne op drinken!
Hierbij ook direct onze dank aan onze vriend René Klawer, CEO van De Reisspecialisten Groep, die als gastheer optreedt voor deze Nieuwjaarsreceptie en ons gaat verwennen met:
– gastspreker Arnold Burlage, die ons komt bijpraten over de toekomst van de NL reisbranche
– aansluitend de Nieuwjaars after-party met heerlijke hapjes & drankjes.

Voor de aanwezigen die de Ondernemersvereniging Westpoort nog niet kennen
Wij zijn de ‘stem’ c.q. de spreekbuis van het grootste aaneengesloten ondernemersgebied in NL
en hebben kort samengevat 4 doelstellingen:
– Dé lokale vereniging voor Westpoort ondernemers uitbouwen op basis van ’Samen Sterker’
– Daadkrachtige lobby naar overheid & politiek
– Invloedrijk ondernemersnetwerk c.q. samenwerking met anderen zoals INK, MKB & VNO-NCW
– Doelgerichte dienstenverlening zoals advies, belangenbehartiging, B2B, collectieve inkoop, e.d.
Mocht u meer willen weten dan kunnen we u straks met een heerlijk glas er bij verder bijpraten.

Westpoort, de economische parel uitbreiden!
Westpoort is een waardevolle economische parel voor de stad Amsterdam en de regio er om heen.
De gevestigde ondernemerswereld levert 15% van de Amsterdamse productiviteit en 40% van het
uitgestrekt Noordzeekanaal gebied. De vier grootste zakelijke clusters zijn:
– Zakelijke & financiële dienstverlening
– Groothandel & retail
– Transport & logistiek
– ICT & communicatie/media
Ons gezamenlijke doel in dit grote gebied is: economische groei en werkgelegenheid bevorderen!

Westpoort, internationaal herkenbare ‘Smart City’ maken!
We zijn momenteel met 78 verschillende onderwerpen c.q. deels verzoeken van de Westpoort
ondernemers actief. Deze veelvoud van zaken die aandacht behoeven, grotendeels in overleg met
de Gemeente, hebben we gegroepeerd in 10 speerpunten. Deze 10 zijn kort samengevat als volgt:
1. Aantrekkelijkheid voor ondernemers, investeerders & vastgoedeigenaren vergroten (Smart City)
2. Arbeidsmarkt mobiliseren
3. Digitale connectiviteit verbeteren
4. Duurzaamheid, energie, milieu & gezondheid meer aandacht geven
5. Lokaal openbaar vervoer beter regelen
6. Lokale voorzieningen (voor o.a. onze werknemers) & gebiedstransformatie bevorderen
7. Parkmanagement stimuleren & parkeerproblemen oplossen
8. Regelgeving vereenvoudigen
9 Saamhorigheid en B2B in Westpoort versterken & BIZ introduceren

Veiligheid verbeteren & KVO-B Westpoort convenant uitrollen
Wat is nodig om al deze zaken daadkrachtig & voortvarend vooruit te stuwen: samenwerking!

Prioriteit 1 – Betere samenwerking met de Gemeente
10 jaar terug was ik te gast bij Job Cohen en vertelde hij me dat geen van zijn wethouders Westpoort
in portefeuille had; bleek Westpoort stond niet eens op de map c.q. eigenlijk een vergeten gebied!
Met ondersteuning van de Politiek en de Gemeente Raad kregen we 6 jaar terug de 1st wethouder
Westpoort; Freek Ossel. Terugkijkend was dat een gouden periode! Er werden ideeën besproken,
afspraken gemaakt, veel werk verzet en dit grote gebied kwam stap voor stap op de Kaart.
1 januari 2015 besloot de Gemeente het ondernemersgebied in 3 moten te hakken met als gevolg
dat we vandaag de dag met 4 gemeentelijke instanties proberen samen te werken. Instanties met
medewerkers die zich sinds die tijd hebben gekenmerkt als ‘wat willen jullie nu eigenlijk’!
‘We hebben wel wat beters te doen dan met de ondernemerswereld te overleggen, laat staan aan
te horen wat jullie zoal nodig achten voor jullie werkstad Westpoort’.
Ons Nieuwjaar verzoek 2017 is dan ook gericht aan onze Burgemeester Eberhard van der Laan en
Stadssecretaris Arjan van Gils: wat kunnen we ‘samen’ beter doen om goed overleg te bevorderen
en echt partners te worden!

Prioriteit 2 – Ondernemers focus
We zijn verheugd dat samenwerking met de verschillende ondernemersverenigingen hier in
Amsterdam (Amsterdam City, MKB, ORAM, VAZO, VEABAN, VNO&NCW en de OvWestpoort)
beter verloopt en we in goed overleg nu samen aandacht geven aan zaken zoals:
– arbeidsmarkt & arbeidsomstandigheden
bedrijveninvesteringszones BIZ & het oprichten van ondernemersfondsen
duurzame energie & milieu/natuurbeleid
digitale connectiviteit, kennis infrastructuur, innovatie & wetenschap
maatschappelijk verantwoord ondernemen
ruimte voor ondernemen & ondernemerschap met minder regels
– als ook het uitdagende onderwerp ‘Sprong over het IJ’
Verheugend dus dat we nu aan één tafel zitten en een ondernemerslonglist c.q. wensenlijst
aan het bijeenbrengen zijn die we met B&W en Politiek willen bespreken en in goed overleg
realiseren.

Prioriteit 3 – Veiligheid in onze Westpoort wereld
In 2014 hebben we een opstart gemaakt en zijn we inhoud gaan geven aan het Keurmerk Veilig
Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) hier in Westpoort. In het KVO-B maken Westpoort
ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken om criminaliteit, overlast,
onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken met aandacht voor:
– het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’
– beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
– het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en dergelijke
– investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

De opstart en het eerste jaar verliep voortvarend met deelname van een grote groep Westpoort
ondernemers (63 deelnemers), Brandweer, Politie en de Gemeente. Na anderhalf jaar trok de
nieuw aangestelde Havenmeester zich terug. Was even een tegenslag maar er werd besloten met
de Stadsdelen West en Nieuw West alsmede de Brandweer, Politie en Gemeente het project
daadkrachtig door te trekken.

Na 2 jaar van goed overleg als ook vele uren van pittig werk ontvingen we jl. 15 december geweldig
nieuws van KIWA Nederland en ontving onze gemeenschap het ‘KVO -B Basis Samenwerken certificaat’
voor Westpoort – Sloterdijken’.
In 2017 gaan we dan ook met aandacht en inzet invulling geven aan:
1. de vele Sloterdijken maatregelen / acties die in de 2016 dag & nacht schouws zijn geconstateerd.
2. het voor 15-12-2019 behalen van de ‘eerste ster’ voor Sloterdijk 1 ,2, 3 en Sloterdijk Centrum.
3. de openstaande uitdaging vanuit het overkoepelende KVO-B Westpoort project ook de ondernemers in de Heining (Sloterdijk 4) en Haven Oost & West deelgebieden deelgenoot te maken van dit waardevolle initiatief ‘Westpoort veiliger te maken’!

Verbeter uw bedrijfsvoering & aanbod van het INK
Sinds 2014 heeft de Ondernemersvereniging Westpoort een alliantie met het Instituut Nederlandse
Kwaliteit (INK). Het INK is een waardevolle partner als u open staat of op zoek bent naar:
– concrete aanpak voor verbetering/vernieuwing van de bedrijfsvoering
– praktische methoden om de kwaliteit van de organisatie te toetsen
– onafhankelijke assessment & erkenning van de kwaliteit van uw organisatie
– goed gesprek omdat u niet weet waar u in uw organisatie beginnen moet…..
We zijn dan ook verheugd dat mr. Ruud Stassen, directeur van het INK, onze ondernemers-
gemeenschap een waardevol Nieuwjaars cadeau aanbiedt, namelijk 10 x INK ‘QuickScans die
een bedrijf met een flink aantal medewerkers inzicht geeft in de huidige status van bedrijfsvoering
of zoals de bedrijfs professionals dat noemen ‘een snelle blik in de spiegel ‘.
Wil je dit waardevol cadeau graag ontvangen, laat het ons dan even weten.

Nieuwjaar 2017 – Toast
Het is een waar genoegen u te mogen bijpraten over wat we voor onze leden en ons werkgebied
Westpoort met veel toewijding doen. Dank ook aan onze Bestuursleden en ons Bureau die zich in
2016 groots hebben ingezet en weer klaar staan om dit nieuwe jaar vorm te geven. Ik zie dat de
glazen met ‘bubbels’ worden binnengebracht; stel voor dat we een toast samen drinken op het
nieuwe jaar 2017. Toast!