Nieuwjaars Speech

Revolution Slider Error: Slider with alias nieuwjaar2019 not found.

Maybe you mean: 'philip_larsen' or 'excursiehavenstad'

Voorzitter’s Nieuwjaars Speech dd. 15-01-2019
 Gastheer: KPMG Meijburg te Amstelveen


Welkom & opening – onze voorzitter Philip Larsen
Dames & heren, onze beste wensen voor een succesvol 2019, met goede gezondheid, voorspoed
 en zakelijk succes. Stel voor dat we daar zo een glaasje champagne op drinken! Hierbij ook direct 
 onze dank aan:
 – onze vriend Marc Temme van Meijburg & Co Belastingadviseurs die als gastheer optreedt voor 
 deze sfeervolle Nieuwjaarsreceptie en voor zijn enthousiaste Meijburg introductie speech
 – Jeannette IJpma en Fred van Horzen voor hun duidelijke/waardevolle uiteenzetting t.a.v. privé 
 en zakelijke veranderingen in de belasting die van belang zijn in 2019
 – Leon Kanters voor zijn interessante Brexit beschouwing en onze noodzaak goed voorbereid te zijn
 – Meijburg voor de ontvangst en aansluitend Nieuwjaars-party met culinair buffet & heerlijke drankjes

2. Voor de aanwezigen die de Ondernemersvereniging Westpoort nog niet kennen.
Wij zijn de ‘stem’ c.q. de spreekbuis van het grootste aaneengesloten ondernemersgebied in NL
 en hebben als vereniging kort samengevat 4 doelstellingen:
 – Dé lokale vereniging voor Westpoort ondernemers uitbouwen op basis van ’Samen Sterker’
 – Daadkrachtige lobby naar overheid & politiek
 – Doelgerichte dienstenverlening zoals advies, belangenbehartiging, B2B, collectieve inkoop, e.d.
 – Leden bijeenkomsten/events organiseren en het delen van informatie, kennis en ervaring.

3. Westpoort, de economische parel uitbreiden!

Westpoort is een waardevolle economische parel voor de stad Amsterdam en levert 15% van de
 Amsterdamse productiviteit. De vier grootste zakelijke clusters zijn:
 – Zakelijke & financiële dienstverlening
 – Groothandel & Retail
 – Transport & Logistiek
 – ICT & Communicatie/Media
 Ons ‘Samen Sterker’ doel is dan ook: 
 – economische groei, Westpoort internationaal toonaangevend maken en werkgelegenheid bevorderen

4. Westpoort, internationaal herkenbare ‘Smart City’ maken!

 We zijn momenteel met 78 verschillende onderwerpen c.q. deels verzoeken van de Westpoort
 ondernemers actief. Deze veelvoud van zaken die aandacht behoeven, grotendeels in overleg met
 de Gemeente, Provincie en Centrale Overheid, hebben we alfabetisch gegroepeerd in 10 speerpunten. 
 Deze zijn als volgt samengevat:


  1. Aantrekkelijkheid voor ondernemers, investeerders & vastgoed eigenaren met Haven Stad vergroten 
 

  2. Arbeidsmarkt mobiliseren en scholing/kennis bevorderen
  3. Digitale connectiviteit verbeteren

  4. Duurzaamheid, klimaatneutraliteit, energie, milieu & gezondheid meer aandacht geven

  5. Lokaal openbaar vervoer mogelijk en beschikbaar maken in het uitgestrekte 38km² gebied

  6. Gebiedstransformatie en lokale voorzieningen bevorderen
  7. Parkmanagement verder stimuleren (schoon, heel & veilig) & parkeerproblemen oplossen

  8. Regelgeving vereenvoudigen

  9. Saamhorigheid en B2B in Westpoort bevorderen & draagkracht versterken met o.a. de BIZ optie
  10. Veiligheid verbeteren, KVO-B Westpoort onderhouden & het PVO-AA convenant uitvoeren

Er staat ons dus veel te doen. De vraag is dan ook ‘hoe doen we dat’ c.q. wat is nodig om al deze
 zaken daadkrachtig vooruit te stuwen: dagelijkse toewijding en ‘samen sterker’!

5. Uitdaging 2019

 Voor de vereniging is de uitdaging als volgt bepaald:
 – Intern c.q. buurt genoten motiveren
 – onze vereniging herkenbaar maken in het gehele Westpoort gebied
– leden benefits versterken
 – leden (huurders & vastgoedeigenaren) motiveren om de vereniging te komen versterken
 – Extern c.q. samenwerken met partners/partijen/instellingen die lokaal/nationaal actief zijn
 – dat wij gedegen/waardevolle partners zijn voor onze Stad/Regio/Provincie/Centrale Overheid
 – met focus voor onze Westpoort economische belangen en de komende Haven-Stad transformatie.

6. Het is tijd dat we groots gaan denken & doen!
Het is tijd dat we meer aandacht geven c.q. invloed krijgen op uitdagingen zoals:
 – Westpoort als Economische Kracht voor de Metropool Regio Amsterdam
 – verantwoord ondernemen en de Haven Stad transformatie
 – duurzaamheid & samenlevingskwaliteit 
 Om beter inzicht te krijgen t.a.v. de Haven Stad transformatie van Westpoort hebben we in het 
 najaar van 2018 een start gemaakt met 8 leden werk-sessies en iedere ledensessie versterkt met 2 a 3
 professionals die inter/nationaal gerespecteerd worden voor hun kennis van stadsontwikkeling, 
 architectuur, stedenbouw & urban planning. Doelstelling: wat staat ons te doen qua Haven Stad 
 transformatie en wat zijn de ideeën.
 In de komende maanden van 2019 gaan we met deze professionals een aantal expertmeetings 
 en ledenworkshops organiseren met als doel een Westpoort projecten ‘roadmap’ te ontwikkelen 
 waarin de inhoudelijke ambities voor de toekomst van het Westpoort gebied zijn benoemd. Wil je 
 daaraan bijdragen? Dan ben je van harte welkom.

7. Nieuwjaar 2019.
Toast
 Het is een waar genoegen u te mogen bijpraten over wat we voor onze vereniging, leden en dierbaar 
 werkgebied Westpoort met veel toewijding doen en in 2019 denken te gaan doen. Bijzondere dank 
 aan ons vlijtig Bureau en enthousiast Bestuur die zich in 2018 groots hebben ingezet. Beide teams 
 staan dan ook klaar om dit nieuwe uitdagende jaar met inzet en toewijding vorm te geven.
 Afsluitend, nodig ik u nu uit voor de ‘bubbels’ zodat we samen een toast kunnen drinken op een
 gezond en succesvol 2019. Applaus.