Missie van de Ondernemersvereniging Westpoort

Ondernemers vereniging Westpoort

Missie van de Ondernemersvereniging Westpoort

De Ondernemersvereniging Westpoort wil als advies- en overlegorgaan een bijdrage leveren aan duurzame economische groei door te komen tot onderlinge consensus over lokale, regionale en nationale onderwerpen die van sociaaleconomisch belang zijn en te doen hebben met het omvangrijke ondernemersgebied Westpoort. De vereniging streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.