Metropoolregio Amsterdam Verkiezingsmanifest

februari 22, 2022

Metropoolregio

Onze vereniging heeft bijgedragen aan de opstelling van een verkiezingsmanifest met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politici in de 32 gemeenten in de metropool hebben inmiddels het acht pagina’s tellende manifest ontvangen in de hoop dat ze de voorstellen meewegen in hun verkiezingsprogramma’s. En eenmaal geïnstalleerd vertalen in beleid, is de hoop van Henk Markerink, voorzitter van de MRA-afdeling van VNO-NCW.

Grote aandacht in het Manifest gaat de haperende elektriciteitsvoorziening. Het bedrijfsleven wil dat er een taskforce komt, die interregionaal de problemen met het elektriciteitsnet oplost. De krapte is zo groot, dat nieuwe bedrijven op sommige plekken niet aangesloten kunnen worden.

Wonen en arbeidsmarkt zijn ook dossiers die zorgen baren. Er is begrip voor het nijpende woningen tekort. Tegelijk betekent verdichting van steden voor woningbouw, dat sommige bedrijven zullen moeten uitwijken. Binnen de MRA moet veel beter overlegd worden waar industrie, ondernemers en wonen moeten komen. Woningbouwproblemen oplossen kan alleen maar door samenwerking. Onze OV Westpoort dringt op basis van de ervaringen in Westpoort / Haven-Stad aan op een masterplan. Mede met onze inbreng uit de praktijk werd dat als volgt geformuleerd:

‘Stel een publiek-private commissie in die adviseert over het toekomstig zakelijke ruimtegebruik in de Metropoolregio. Het is contraproductief om op dit onderwerp steeds sterk uiteenlopende meningen te laten voortbestaan. In enkele delen van de Metropoolregio is al concreet van start gegaan met herstructurering en transformatie van delen van bedrijvenparken, inclusief introductie van mengvormen met woningbouw. Om gebieden geschikt te maken voor woningbouw is bereikbaarheid een voorwaarde: ‘eerst bewegen dan bouwen’

Lees hier het manifest