Masterplan Nieuw West: stand van zaken

juli 08, 2021

Diverse verenigingsleden waren aanwezig bij het online kennismakingsbezoek van burgemeester Femke Halsema dit voorjaar, waarbij zij de gelegenheid nam de ambitie voor een Masterplan voor Nieuw West te presenteren. Het Westpoort bestuur zegde daarbij haar volledige medewerking toe.

Met de maatregelen in dit Masterplan moeten het komende decennium beslissende doorbraken komen op gebied van veiligheid, kansengelijkheid, en economische voorspoed voor de bewoners van dit stadsdeel. Hoe staat het nu met dit plan?

Na intensief overleg in de Alliantie Nieuw West, waarin samenwerkende partijen zich gebundeld hebben, is nu een 60% versie van het Masterplan gereed om in bredere kring te bespreken. Dat was aanleiding om onderstaande boodschap te verspreiden.

De 60% versie van het masterplan

Nieuw-West is een stadsdeel met veel potentie, energie en veerkracht. Dagelijks zetten bewoners en ondernemers zich in voor de stad en voor elkaar. Tegelijkertijd zijn de kansen niet eerlijk verdeeld. Opgroeien in stadsdeel Nieuw-West betekent vaak al bij de geboorte een 1-0 achterstand. U ontvangt deze e-mail omdat we uw input nodig hebben voor de verdere ontwikkeling van een Masterplan Nieuw-West.

Waarom een Masterplan Nieuw-West?

Om blijvend verandering te brengen in ongelijke kansen hebben wij een brede samenwerking opgezocht. Met verschillende organisaties hebben wij de Alliantie Nieuw-West opgericht. Met elkaar willen we de problematiek in Nieuw-West voor de lange termijn aanpakken. Van politie tot schoolbestuur, van zorginstelling tot corporatie: met elkaar willen we de veiligheid en leefbaarheid verbeteren om jongeren in Nieuw-West meer kans te bieden op een goede en eerlijke toekomst. De belangrijke thema’s waar we onze aandacht op richten zijn school, werk en wonen. Dit vormt de basis van een toekomst waarin elke jongere de kans krijgt iets van het leven te maken.

Wat is het Masterplan Nieuw-West?

Om dit voor elkaar te krijgen, stellen we een Masterplan Nieuw-West op. In dit plan stellen we doelen en formuleren we doorbraken of acties die noodzakelijk zijn om jongeren in het stadsdeel vooruit te helpen. Het Masterplan Nieuw-West is een aanvulling op alles wat er al gebeurt in het stadsdeel. Het plan is nog niet klaar. Er is nog volop ruimte om mee te schrijven en de benodigde doelen en doorbraken of acties van het plan mede te bepalen. In de bijlage vindt u een 60% versie van het Masterplan Nieuw-West. We sturen het bewust rond nu het nog niet af is. Zo kunnen we als Alliantie zo veel mogelijk van uw input meenemen.

Hoe verder?

De Alliantie Nieuw-West bepaalt uiteindelijk welke doelen en doorbraken in het Masterplan worden opgenomen. Mocht uw verzoek niet in het Masterplan worden meegenomen? Dan kan het nog altijd zo zijn dat er in de reguliere werkwijze van de Alliantieleden extra aandacht voor uw onderwerp komt. Een 95% versie van het plan is in oktober 2021 gereed en wordt dan nogmaals voorgelegd aan organisaties en bewoners. Het Masterplan Nieuw-West is eind 2021 gereed.