Lokale kracht

Westpoort Ondernemersvereniging

Lokale Kracht
De lokale kracht van ondernemen in Westpoort werd in 2003 onderkend toen de ondernemersvereniging werd opgericht en de leden van het eerste uur zich inzetten om:

 • elkaar te leren kennen;
 • daadwerkelijk dagelijks een goede buur te zijn;
 • de vereniging tot een volwassen groei te brengen;
 • contacten te kunnen leggen naar en onderhouden met andere ondernemers in Westpoort;
 • capaciteiten beschikbaar te stellen om Westpoort problemen en uitdagingen inzichtelijk te maken.

Werkstad
2400 bedrijven zijn in Westpoort gevestigd en op lokale, nationale en internationale markten actief. 50.000 werknemers zijn dagelijks actief en staan voor productiviteit. Gezamenlijk van groot belang voor de welvaart van Amsterdam en de regio c.q. leveren als economische bron van Amsterdam een financiële bijdrage van15%.

Ondernemers clusters
De ondernemerswereld in Westpoort kent de volgende grote business clusters:

 • Financiële & zakelijke dienstverlening
 • Groothandel & reparatie
 • Vervoer & logistiek
 • Bouw
 • Inform atie & communicatie
 • Industrie & nutsbedrijven
 • Overheid

Economische groei
De Ondernemersvereniging Westpoort, gedragen door de leden, is nu een dynamische/sterke organisatie die zich bewust is dat:

 • het zijn van een goede buur vanzelfsprekend behoort te zijn;
 • de grote organisaties in Westpoort een voortrekkersrol dienen te spelen qua leiderschap en daadkracht;
 • samenwerken in de toekomst onontkoombaar is en de gezamenlijke kracht van het ondernemen in Westpoort mogelijkheden biedt om gericht en versterkt aandacht te geven aan de ontwikkelingen en toekomst mogelijkheden van Westpoort;
 • bijdragen aan de economische groei & bloei van Westpoort van belang is;
 • samenwerken met de Gemeente Amsterdam en al die partijen die Westpoort kunnen bevorderen een ‘must’ is
 • het imago van de Westpoort als ondernemersgemeenschap lokaal, nationaal & internationaal te verbeteren is en toonaangevend behoort te zijn